Video - Bản tin hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng từ ngày 20/3 - 24/3/2023
Đăng ngày 26-03-2023 18:07, Lượt xem: 39

Tiểu đoàn 3, Mặt trận 44 Quảng Đà đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Triển khai 4 đoàn kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại một số đơn vị; Đoàn Thanh niên là lực lượng quan trọng, tiên phong trong chuyển đổi số; Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, du lịch tại Đà Nẵng; USAID sẽ tiếp tục các dự án hỗ trợ thành phố trong nhiều lĩnh vực; Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; Không yêu cầu người dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú khi đã có dữ liệu tra cứu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Thực hiện điểm “Check in" phục vụ nhân dân và du khách; Phê duyệt tiếp nhận các dự án viện trợ... là những hoạt động, chỉ đạo điều hành nổi bật của lãnh đạo thành phố từ ngày 20/3 - 24/3/2023.

CỔNG TTĐT TP

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác