Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Tin tưởng các thế hệ thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục vượt qua các khó khăn, cống hiến cho quê hương, đất nước
Đăng ngày 22-03-2023 16:30, Lượt xem: 92

Sáng 22-3, phát biểu kết luận Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn coi trọng và đánh giá rất cao vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thanh niên, đồng thời tin tưởng với khí thế của tuổi trẻ, các thế hệ thanh niên sẽ tiếp tục vượt qua các khó khăn, cống hiến cho quê hương, đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023

Hội nghị có chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0", được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trụ sở Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, với sự tham gia của đông đảo thanh niên toàn quốc và thanh niên người Việt đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài.

Tại hội nghị, câu hỏi của các đại biểu thanh niên và phần trả lời của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành tập trung vào 3 chủ đề chính: giáo dục đào tạo vì mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; kiến tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, khởi nghiệp, sáng tạo.

Đánh giá cao kết quả cuộc đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng với những chia sẻ, suy nghĩ, trăn trở, lo toan của các đại biểu, những câu hỏi chân thành, trách nhiệm, đúng, trúng với các vấn đề quan tâm của thanh niên, và các câu trả lời, giải đáp, giải pháp để thanh niên, thế hệ trẻ Việt Nam phát triển tốt hơn, làm tốt hơn nữa công tác thanh niên trong thời gian tới đây; cũng như rất vui mừng trước nhiệt huyết, trách nhiệm, năng lượng, sự sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam một lần nữa được thể hiện trong cuộc đối thoại rất cởi mở, chân thành.

“Tôi tin chắc với khí thế của tuổi trẻ, thế hệ trẻ ngày nay sẽ vượt qua các khó khăn, thách thức như cha ông chúng ta đã làm và không có gì cản trở được sự phát triển của thanh niên chúng ta”, Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, để đạt được mục tiêu, khát vọng lớn tới năm 2045 là nước phát triển, có thu nhập cao, cả nước đang tập trung thực hiện 3 trụ cột lớn: Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, để phát huy tối đa khối đại đoàn kết, năng lực của mỗi người dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, mọi chính sách đều hướng tới người dân và mọi người dân tham gia thực hiện các chính sách, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tôn trọng các quy luật khách quan như quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh nhưng có sự can thiệp của Nhà nước khi cần thiết.

“Quan điểm xuyên suốt trong quá trình hướng đến mục tiêu, khát vọng lớn này là xem con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là nguồn lực, động lực phát triển, không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, phát triển văn hóa ngang tầm kinh tế, chính trị, xã hội”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng

Gửi thông điệp tới hơn 20 triệu thanh niên Việt Nam cả ở trong nước và đang học tập, làm việc, sinh sống ở nước ngoài, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng và đánh giá rất cao vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua các thời kỳ, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho sự phát triển toàn diện của thanh niên Việt Nam; đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát huy tối đa vai trò của thanh niên, tạo thuận lợi cho thanh niên cống hiến, chia sẻ với đất nước, với dân tộc. Các thế hệ thanh niên đã đóng góp cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

“Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn quan tâm, đùm bọc, chăm lo cho thanh niên và thanh niên Việt Nam cũng luôn nhận thức rõ trách nhiệm với đất nước, với dân tộc”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đồng thời tin tưởng rằng, các thế hệ thanh niên sẽ tiếp tục cống hiến cho quê hương, đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sẵn sàng làm bất cứ nhiệm vụ gì khi Tổ quốc, nhân dân cần; luôn giữ vững mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, khát vọng vươn lên mọi lúc, mọi nơi, bản lĩnh vững vàng trong mọi hoàn cảnh, đổi mới sáng tạo mạnh mẽ trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trách nhiệm với chính mình, gia đình, xã hội, cống hiến hết mình vì đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân Việt Nam hạnh phúc, ấm no.

“Chính phủ, các bộ, ngành luôn đối thoại, trao đổi để tìm giải pháp hiệu quả nhất, khuyến khích sự cống hiến không mệt mỏi của thanh niên. Tin tưởng và luôn tạo môi trường, luôn cổ vũ để thanh niên phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành mục tiêu, lý tưởng của mình và mong muốn, tâm nguyện của thế hệ cha anh đi trước, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Thủ tướng Chính phủ khẳng định.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác