Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất 2023”
Đăng ngày 18-03-2023 19:13, Lượt xem: 358

Ngày 15-3, UBND thành phố ban hành Kế hoạch 62/KH-UBND về Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất 2023” trên địa bàn thành phố.

Các hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất 2023” nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy việc thực thi Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất 2023” được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, có sức lan toả trong cộng đồng. Các hoạt động tuyên truyền ngoài trời được diễn ra an toàn, đảm bảo an ninh trật tự.

UBND thành phố đề nghị các đơn vị, địa phương tuyên truyền và vận động Nhân dân, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện tắt phần lớn đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra Sự kiện Giờ Trái đất từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy, ngày 25/3/2023.

UBND thành phố giao Sở Công Thương phổ biến nội dung, tài liệu tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất đến các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các cơ quan thông tấn báo chí và các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện và phổ biến, tuyên truyền cho cộng đồng tham gia, hưởng ứng. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan, sinh động như mitting, toạ đàm; diễu hành tuyên truyền; treo băng rôn, phướn, pano, áp phích... trên các tuyến đường). Địa điểm mitting tại Công viên bờ Đông cầu Rồng vào ngày 25-3-2023.

Sở Công Thương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch này và báo cáo UBND thành phố, Bộ Công Thương về kết quả thực hiện. 

Sở Văn hoá và Thể thao chỉ đạo Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh phối hợp với các đơn vị quản lý biển quảng cáo và Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng rà soát, tắt bớt các biển quảng cáo lớn dọc hai bên bờ Sông Hàn và trên các tuyến phố chính trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất. Hướng dẫn việc treo băng rôn, phướn, pano, áp phích hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất trên địa bàn thành phố theo đúng quy định.

Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty CP Chiếu sáng công cộng Đà Nẵng rà soát, tắt bớt các đèn chiếu sáng trang trí tại các khu vực công cộng, đảo giao thông trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất.

Sở Du lịch tuyên truyền, vận động các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà hàng tắt bớt các đèn ano, chiếu sáng trang trí và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất. Vận động các cơ sở lưu trú có bảng LED lớn chiếu các thông tin hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan thực hiện công tác truyền thông về chủ trương hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể, hộ gia đình thực hiện tắt đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an thành phố thực hiện công tác đảm bảo trật tự an giao thông trong thời gian diễn ra Sự kiện Giờ Trái đất từ 20h30’ đến 21h30 thứ 7, ngày 25/3/2023.

Công an thành phố Đà Nẵng thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian Sở Công tổ chức mitting, diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất và trong diễn ra Sự kiện Giờ Trái đất từ 20h30’ đến 21h30 thứ Bảy, ngày 25/3/2023.

Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng phối hợp với Sở Công Thương thực hiện phát sóng tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất với thời lượng 01 lần/tuần vào thời điểm thích hợp, đảm bảo thông tin rộng rãi đến cộng đồng.

UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã thông báo, phổ biến chủ trương hưởng ứng Sự kiện Giờ Trái đất đến các khối phố, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tích cực tuyên truyền, vận động, kêu gọi Nhân dân tắt phần lớn đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất.

Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố phối hợp với Sở Công Thương trong việc treo các pano, áp phích tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất tại Trung tâm hành chính thành phố và tại trụ sở các đơn vị sự nghiệp.

UBND thành phố đề nghị Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng phối hợp với Sở Công Thương trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất. Thực hiện công tác tuyên truyền, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất bằng hình thức treo băng rôn, phướn tuyên truyền trên các tuyến đường, gửi email đến khách hàng sử dụng điện. Báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm điện cho Sở Công Thương ngay sau khi kết thúc sự kiện Giờ Trái đất.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị sử dụng điện từ ngân sách thực hiện quán triệt đến các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc tham gia hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất bằng cách tắt phần lớn đèn chiếu sáng, chiếu sáng trang trí và các thiết bị điện không cần thiết tại cơ quan, đơn vị, nhà riêng trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương trước ngày 31/3/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Bộ Công Thương.

Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố Đà Nẵng, Cổng Thông tin điện tử thành phố và các cơ quan báo đài trên địa bàn thành phố tích cực đưa tin tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia, hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất tại thành phố Đà Nẵng.

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác