Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 11
Đăng ngày 19-03-2023 13:12, Lượt xem: 78
Rà soát, đảm bảo mỹ quan đô thị phục vụ hoạt động kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất 2023”; Thu hồi, giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý để tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá; Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn ứng dụng công nghệ cao xã Hòa Khương và Hòa Phong là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 13-3 đến 17-3-2023.

Rà soát, đảm bảo mỹ quan đô thị phục vụ hoạt động kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng

Ngày 15-3, UBND thành phố ban hành văn bản số 1117/UBND-ĐTĐT về Rà soát, đảm bảo mỹ quan đô thị phục vụ hoạt động kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2023).

UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố, các địa điểm du lịch, các khu vực tắm biển,... hướng dẫn người dân, du khách đậu đỗ xe đúng nơi quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan tăng cường công tác vệ sinh và môi trường trên địa bàn thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Du lịch, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện tại mỗi địa phương ít nhất 01 địa điểm “Check in” phục vụ người dân về du khách, hoàn thành trước ngày 27-3-2023.

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp khẩn trương hoàn thiện các hạng mục phía trước và khu vực xung quanh dự án Bảo tàng thành phố để phục vụ cho du khách du lịch người dân trong các ngày lễ lớn: 29-3, 30-4 và 1-5.

Các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, triển khai nhiệm vụ được giao để đảm bảo mỹ quan đô thị phục vụ hoạt động kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất 2023”

Ngày 15-3, UBND thành phố ban hành Kế hoạch 62/KH-UBND về Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất 2023” trên địa bàn thành phố.

Các hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất 2023” nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy việc thực thi Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Chiến dịch Giờ Trái đất 2023” được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, có sức lan toả trong cộng đồng. Các hoạt động tuyên truyền ngoài trời được diễn ra an toàn, đảm bảo an ninh trật tự.

UBND thành phố đề nghị các đơn vị, địa phương tuyên truyền và vận động Nhân dân, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện tắt phần lớn đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra Sự kiện Giờ Trái đất từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy, ngày 25/3/2023.

Thu hồi, giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý để tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá

Ngày 13-3, UBND thành phố ban hành Quyết định số 433/QĐ-UBND về Thu hồi, giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý để tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá.

Theo đó, UBND thành phố thu hồi nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị để giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý thực hiện tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá đối với 44 cơ sở nhà, đất, tổng diện tích đất 30.891,6 m2, tổng diện tích nhà 14.666,8 m2.

Lý do bán là nhà, đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại.

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị để tổ chức bàn giao, tiếp nhận các cơ sở nhà, đất. Ngay sau khi tiếp nhận, thực hiện bàn giao lại cho Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý. Đồng thời, thực hiện hạch toán giảm tài sản trên sổ sách kế toán theo đúng chế độ kế toán; cập nhật vào phần mềm quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị và báo cáo kê khai biển động tài sản theo quy định.

Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà tiếp nhận, quản lý đối với các cơ sở nhà, đất và lập thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt.

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn ứng dụng công nghệ cao xã Hòa Khương và Hòa Phong

Nhằm đầu tư tầng kỹ thuật vùng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn ứng dụng công nghệ cao tại xã Hòa Khương và xã Hòa Phong, góp phần nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc, hiệu quả sản xuất, tạo đột phá mới trong sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch trên địa bàn thành phố, ngày 14-3, UBND thành phố ban hành Quyết định số 438/QĐ-UBND về Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn ứng dụng công nghệ cao xã Hòa Khương và Hòa Phong.

Dự án Hạ tầng kỹ thuật vùng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn ứng dụng công nghệ cao xã Hòa Khương và Hòa Phong do UBND thành phố cấp quyết định chủ trương đầu tư;  Giám đốc Sở Xây dựng cấp quyết định đầu tư; Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng.

Nội dung và quy mô đầu tư gồm: cấp nước và cấp điện. Cụ thể:

*Cấp nước

- Về cấp tưới cho nông nghiệp:

+ Nguồn cấp: Lấy nguồn từ kênh thủy lợi N1B dẫn nước từ hồ Đồng Nghệ đi ngang qua dự án.

+ Đầu tư cửa van điều tiết, cửa lấy nước và tuyến ống dẫn D400 để lấy nước từ kênh N1B dẫn đến hàng rào dự án để cấp cho trạm bơm tưới sau này.

- Về cấp nước sinh hoạt, sản xuất: Đầu tư cụm đồng hồ nước và tuyến ống cấp nước sinh hoạt D50, đấu nối vào mạng ống cấp nước thủy cục của thành phố gần khu vực dự án.

*Cấp điện: Đầu tư đường dây trung thế và trạm biến áp

- Đường dây trung thế: Từ điểm đấu nối, tuyến trung thế bố trí đi nổi đến vỉa hè tuyến đường Vành đai phía Tây và vị trí tường rào dự án cấp điện cho trạm biến áp xây dựng mới. Dây dẫn trung thế được bố trí trên trụ bê tông li tâm theo dạng nằm ngang.

- Xây dựng mới 01 trạm biến áp cấp điện cho dự án, trong đó máy biến áp được lắp đặt treo trên trụ.

Tổng mức đầu tư của dự án là 6.658.333.000 đồng. Nguồn vốn đầu tư được trích từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Kế hoạch vốn năm 2023 bố trí 50 triệu đồng thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án.

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023 - 2025

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác