Thực hiện Thông tư 65/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính
Đăng ngày 11-03-2023 04:12, Lượt xem: 40

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 576/VP-KT về việc thực hiện Thông tư 65/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính

Ngày 02/11/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 65/2022/TT-BTC về việc quy định chi tiết khoản 2, Điều 91 Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Trong đó, căn cứ để xác định số tiền tổ chức, cá nhân vi phạm có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính bằng số lượng hàng hóa, khối lượng dịch vụ đã chuyển nhượng, tiêu thụ nhân với đơn giá hàng hóa, dịch vụ trừ chi phí trực tiếp cấu thành hàng hóa hoặc dịch vụ (nếu tổ chức, cá nhân vi phạm có đầy đủ hồ sơ, chứng từ để chứng minh tính hợp pháp, hợp lệ của chi phí đó), cụ thể:

Thứ nhất, số lượng hàng hóa hoặc khối lượng dịch vụ đã chuyển nhượng, tiêu thụ được xác định trên cơ sở kê khai của tổ chức, cá nhân vi phạm và kiểm tra, xác minh của người có thẩm quyền xử phạt.

Thứ hai, đơn giá hàng hóa, dịch vụ được xác định trên cơ sở hồ sơ, chứng từ của tổ chức, cá nhân vi phạm. Trường hợp không có hồ sơ, chứng từ để xác định thì đơn giá được xác định theo giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ tương tự tại thời điểm phát hiện hành vi vi phạm.

Trường hợp không xác định được số lượng, khối lượng, đơn giá thì số lợi bất hợp pháp có được là toàn bộ số tiền tổ chức, cá nhân thu được từ việc chuyển nhượng, tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định.

Chi tiết nội dung Thông tư 65/2022/TT-BTC được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Văn phòng UBND thành phố thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo chức năng, nhiệm vụ.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác