Thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023
Đăng ngày 08-03-2023 07:45, Lượt xem: 180

Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”;

Căn cứ Công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT ngày 23/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 03/03/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Hội đồng cấp thành phố xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố (cơ quan thường trực Hội đồng) đã tiếp nhận được 07 hồ sơ (tính đến ngày 14/01/2023) của các Hội đồng gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo; các quận, huyện và các trường đại học, cao đẳng trực thuộc thành phố đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”.


Thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, Hội đồng cấp thành phố xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 năm 2023 tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với 07 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” (Phụ lục danh sách kèm theo).

Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận từ ngày 08/03/2023 đến ngày 17/03/2023.

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” thành phố, đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong đơn vị biết (bằng hình thức niêm yết công khai, đăng tải trên Trang điện tử của đơn vị…) và cho ý kiến (nếu có).

Thông tin tóm tắt thành tích của các nhà giáo (đính kèm) được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của thành phố (https://danang.gov.vn) và Trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo (http://danang.edu.vn).

Trường hợp đơn vị, cá nhân có ý kiến về các nhà giáo có tên trong danh sách, đề nghị các đơn vị tổng hợp, báo cáo bằng văn bản gửi về Hội đồng (qua Sở Giáo dục và Đào tạo, tầng 21, Trung tâm hành chính thành phố, số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu; email: sgddt@danang.gov.vn) trước 17h00 ngày 17/03/2023.

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” thành phố Đà Nẵng lần thứ 16 năm 2023, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Sau thời gian trên, nếu các đơn vị không gửi báo cáo xem như đồng ý với danh sách lấy ý kiến của Hội đồng.

DANH SÁCH THĂM DÒ DƯ LUẬN ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NHÀ GIÁO ƯU TÚ” THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LẦN THỨ 16 NĂM 2023

TT

Họ và tên, năm sinh, chức vụ

Đơn vị công tác

 

1.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Bình.
Sinh năm 1973
Chức vụ: Giáo viên

Trường THPT Thái Phiên

 

2.

Võ Thị Lệ Hằng.
Sinh năm 1969
Chức vụ: Giáo viên

Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, quận Sơn Trà

 

3.

Thạc sĩ Huỳnh Thị Thanh Hương.
Sinh năm 1977
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Hóa học

Trường THPT Phan Châu Trinh

 

4.

Thạc sĩ Vũ Thị Tuyết Lan.
Sinh năm 1969
Chức vụ: Hiệu trưởng

Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng

 

5.

Nguyễn Thị Phương Lệ.
Sinh năm 1976
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Giáo dục công dân

 

Trường THPT Phan Châu Trinh

 

6.

Thạc sĩ Đỗ Văn Nhỏ.
Sinh năm 1978
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Tin học

 

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

 

7.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Tuyết
Sinh năm 1968
Chức vụ: Hiệu trưởng

 

Trường Phổ thông Hermann Gmeiner

 

 

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác