Thực hiện Thông tư 02/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương
Đăng ngày 03-03-2023 09:09, Lượt xem: 59

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 576/VP-KT về việc thực hiện Thông tư 02/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương

Ngày 19/01/2023, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 02/2023/TT-BCT về việc bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện. Thông tư có hiệu lực từ ngày ký.

Theo đó, Bộ Công Thương bãi bỏ một số quy định về hợp đồng mua bán điện như sau:

Thứ nhất, nội dung tại Khoản 1 Điều 17: Đối với nhà máy điện mới, Hợp đồng mua bán điện giữa các bên phải được ký kết trước Ngày khởi công xây dựng công trình);

​Thứ hai, đoạn “Đối với khí thiên nhiên khai thác trong nước qua hệ thống đường ống thu gom, vận chuyển, phân phối có tính độc quyền tự nhiên thì cước phí thu gom, vận chuyển, phân phối khí phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.” và “Trong trường hợp hạng mục tồn trữ, phân phối khí có tính độc quyền tự nhiên, cước phí tồn trữ, tái hóa và phân phối khí phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.” tại khoản 1 Điều 26;…

Chi tiết nội dung Thông tư 02/2023/TT-BCT được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương. Văn phòng UBND thành phố thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo chức năng, nhiệm vụ.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác