Thực hiện Thông tư 01/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương
Đăng ngày 03-03-2023 09:10, Lượt xem: 67

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 576/VP-KT về việc thực hiện Thông tư 01/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương

Ngày 19/01/2023, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 01/2023/TT-BCT bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió và Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bánh điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời. Thông tư có hiệu lực từ ngày 19/01/2023.

Theo đó, nội dung sau tại Phụ lục E tại Thông tư số 02/2019/TT-BCT bị bãi bỏ như sau: “Hàng tháng Bên mua điện thanh toán cho Bên bán điện toàn bộ lượng điện năng mua bán trong tháng theo giá điện quy định tại khoản 2 Điều 2 theo công thức sau: Q = k*F*Ag*(1+t)”.

Bên cạnh đó, cụm từ “Giá mua bán điện của hệ thống điện mặt trời mái nhà thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam” tại điểm a khoản 1 Điều 5 tại Thông tư số 18/2020/TT-BCT bị bãi bỏ.

Chi tiết nội dung Thông tư 01/2023/TT-BCT được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương. Văn phòng UBND thành phố thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo chức năng, nhiệm vụ.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác