Thực hiện Nghị định 03/2023/NĐ-CP của Chính phủ
Đăng ngày 03-03-2023 09:10, Lượt xem: 98

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 576/VP-KT về việc thực hiện Nghị định 03/2023/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 10/02/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 03/2023/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2023.

Theo đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan thuộc Bộ Công Thương có chức năng tiến hành tố tụng cạnh tranh, kiểm soát tập trung kinh tế, quyết định việc miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm, giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý Nhà nước về cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Ngoài ra, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau: phát hiện, xác minh và đánh giá các thông tin, chứng cứ về hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh; tiếp nhận, xác minh, đánh giá các thông tin, chứng cứ về hành vi có dấu hiệu vi phạm của pháp luật về cạnh tranh do tổ chức, cá nhân cung cấp; tiến hành điều tra; xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định của pháp luật ...

Về cơ cấu tổ chức, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có bộ máy giúp việc gồm: Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh; Ban Thư ký các Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và Ban Giám sát cạnh tranh. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có tối đa 15 thành viên, gồm Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, một hoặc một số Phó Chủ tịch và các thành viên khác.

Chi tiết nội dung Nghị định 03/2023/NĐ-CP được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ. Văn phòng UBND thành phố thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo chức năng, nhiệm vụ.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác