Thực hiện Quyết định 554/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đăng ngày 03-03-2023 09:10, Lượt xem: 33

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 591/VP-KT về việc thực hiện Quyết định 554/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 13/02/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 554/QĐ-BNN-TY về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; 06 TTHC thay thế, trong đó có 04 TTHC cấp trung ương và  02 TTHC cấp tỉnh; 09 TTHC bị bãi bỏ, trong đó có 05 TTHC cấp trung ương và 04 TTHC cấp tỉnh.

Cụ thể, 02 TTHC mới ban hành gồm: thủ tục cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật và thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật.

Ngoài ra, các TTHC bị bãi bỏ gồm: cấp Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại; cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (trên cạn hoặc thủy sản) đối với cơ sở có nhu cầu chuyển đổi Giấy chứng nhận do Chi cục Thú y cấp sang Giấy chứng nhận do Cục Thú y cấp; cấp đổi Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản); cấp Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với vùng, cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận …

Chi tiết nội dung Quyết định 554/QĐ-BNN-TY được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Văn phòng UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan để biết, nghiên cứu, triển khai thực hiện theo quy định; đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện rà soát, xử lý văn bản thuộc lĩnh vực thú y theo quy định.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác