Thực hiện Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đăng ngày 03-03-2023 09:09, Lượt xem: 59

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 170/VP-KT về việc thực hiện Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 30/12/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Theo đó, ngoài Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (ATTP); bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm ATTP theo quy định cũ thì hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP bổ sung bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp; Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.  

Ngoài ra, về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận ATTP, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm ATTP tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nếu đủ điều kiện thì phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chi tiết nội dung Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Văn phòng UBND thành phố thông báo để các đơn vị, địa phương có liên quan biết, tra cứu thực hiện.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác