Triển khai Thông tư 34/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương
Đăng ngày 03-02-2023 08:52

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 185/VP-KT về việc triển khai Thông tư 34/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương

Ngày 20/12/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 34/2022/TT-BCT về việc quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 04/02/2023.

Theo đó, đơn vị gửi báo cáo là Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đơn vị gửi báo cáo được ghi cụ thể tại góc trên bên phải của từng biểu mẫu báo cáo). Đơn vị nhận báo cáo là Vụ/Cục thuộc Bộ Công Thương (đơn vị nhận báo cáo ghi cụ thể tại góc trên bên phải của từng biểu mẫu báo cáo, dưới dòng đơn vị gửi báo cáo).

Đồng thời, kỳ báo cáo được ghi ở phần giữa của từng biểu mẫu báo cáo và được tính theo ngày dương lịch, bao gồm: Báo cáo thống kê tháng được tính từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng báo cáo; Báo cáo thống kê 3 tháng/6 tháng/9 tháng được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày cuối cùng tháng 3/tháng 6/tháng 9; Báo cáo thống kê năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 của kỳ báo cáo.

Đáng chú ý, các đơn vị thực hiện gửi, nhận báo cáo trực tiếp trên Hệ thống Chế độ báo cáo thống kê điện tử của Bộ Công Thương được xác thực bằng tài khoản cấp cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị báo cáo. Trường hợp Hệ thống Chế độ báo cáo thống kê điện tử của Bộ Công Thương có sự cố về truyền dữ liệu, đơn bị báo cáo gửi báo cáo qua Hệ thống Quản lý văn bản của Bộ Công Thương hoặc văn bản giấy có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị báo cáo.

Chi tiết nội dung Thông tư 34/2022/TT-BCT được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương. Văn phòng UBND thành phố thông báo để các tổ chức, đơn vị biết và thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác