Triển khai Thông tư 79/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính
Đăng ngày 02-02-2023 17:10

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 199/VP-KT về việc triển khai Thông tư 79/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính

Ngày 30/12/2022, Bộ Tài chính đã ra Thông tư 79/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Theo quy định mới, hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đối với con dưới 18 tuổi là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (nếu có). Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động, hồ sơ chứng minh gồm: Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (nếu có); Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân (nếu có).

Đối với vợ hoặc chồng, hồ sơ chứng minh gồm: Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân; Bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc giấy tờ khác do cơ quan Cơ quan Công an cấp (chứng minh được mối quan hệ vợ chồng) hoặc Bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác chứng minh người phụ thuộc không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

Chi tiết nội dung Thông tư 79/2022/TT-BTC được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Văn phòng UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác