Triển khai Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Đăng ngày 02-02-2023 17:10

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 199/VP-KT về việc triển khai Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 30/12/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023 như sau: Xăng (trừ etanol) tăng lên 2.000 đồng/lít; Dầu diesel tăng lên đến 1.000 đồng/lít; Dầu hỏa tăng lên 600 đồng/lít; Dầu mazut, Dầu nhờn tăng đến 1.000 đồng/lít; Mỡ nhờn tăng lên đến 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay vẫn giữ ở mức 1.000 đồng/lít.

Bên cạnh đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01/01/2024 được thực hiện theo quy định tại Mục I Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Chi tiết nội dung Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Quốc hội. Văn phòng UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai  thực hiện.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác