Triển khai Thông tư 42/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương
Đăng ngày 02-02-2023 17:05

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 185/VP-KT về việc triển khai Thông tư 42/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương

Ngày 30/12/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 42/2022/TT-BCT quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/02/2023.

Theo đó, việc kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền được tiến hành theo các hình thức: kiểm tra theo kế hoạch (có thông báo trước cho bên được kiểm tra hoặc kiểm tra thường xuyên của Đơn vị điện lực) và kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; khi có phản ánh của tổ chức, cá nhân về các dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hoạt động điện lực, sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện.

Ngoài ra, khi tiến hành kiểm tra, đơn vị chủ trì kiểm tra phải thành lập tổ kiểm tra hoặc đoàn kiểm tra gồm ít nhất 03 thành viên, có tổ trưởng hoặc trưởng đoàn kiểm tra; trong tổ hoặc đoàn kiểm tra ít nhất phải có 01 Kiểm tra viên điện lực. Việc kiểm tra phải được tiến hành với sự có mặt của đại diện bên được kiểm tra. Trường hợp đại diện bên được kiểm tra vắng mặt, bên kiểm tra phải mời ít nhất 01 người chứng kiến có đầy đủ năng lực hành vi dân sự hoặc đại diện chính quyền địa phương hoặc công an để chứng kiến việc kiểm tra.

Trường hợp đột xuất phải vào địa điểm của khách hàng để kiểm tra sử dụng điện trong khoảng thời gian từ 22 giờ 00 đêm ngày hôm trước đến 06 giờ 00 sáng hôm sau, bên kiểm tra phải phối hợp với chính quyền địa phương hoặc công an để chứng kiến việc kiểm tra và tiến hành kiểm tra theo quy định.

Chi tiết nội dung Thông tư 42/2022/TT-BCT được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương. Văn phòng UBND thành phố thông báo để các tổ chức, đơn vị biết và thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác