Triển khai Thông tư 38/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương
Đăng ngày 02-02-2023 17:02

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 185/VP-KT về việc triển khai Thông tư 38/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương

Ngày 30/12/2022, Bộ Công Thương đã ra Thông tư 38/2022/TT-BCT về việc bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Theo đó, Bộ Công Thương bãi bỏ quy định về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi ký hợp đồng mua bán điện tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

Chi tiết nội dung Thông tư 38/2022/TT-BCT được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương. Văn phòng UBND thành phố thông báo để các tổ chức, đơn vị biết và thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác