Triển khai Thông tư 37/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương
Đăng ngày 02-02-2023 16:52

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 185/VP-KT về việc triển khai Thông tư 37/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương

Ngày 23/12/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 37/2022/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/3/2023.

Theo đó, cơ quan hải quan của nước thành viên nhập khẩu bỏ qua những lỗi nhỏ như sự không nhất quán và những thiếu sót nhỏ, lỗi đánh máy hoặc những thông tin viết ngoài ô, với điều kiện những lỗi nhỏ này không làm ảnh hưởng đến tính xác thực của giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) hoặc tính chính xác của những thông tin ghi trên C/O.

Bên cạnh đó, không được phép tẩy xóa hoặc viết thêm lên C/O. Ngoài ra, mọi sự thay đổi chỉ được thực hiện bằng một trong những cách sau: gạch bỏ những chỗ sai và bổ sung những điểm cần thiết; những thay đổi này phải được chấp thuận bởi người có thẩm quyền ký C/O và được cơ quan, tổ chức cấp C/O xác nhận; các phần còn trống phải được gạch chéo để tránh điền thêm.

Mặt khác, C/O được miễn khi giá trị hải quan không vượt quá như sau: đối với Nhật Bản, hai trăm nghìn Yên tính theo giá trị hải quan; đối với các nước ASEAN, hai trăm Đô la Mỹ tính theo giá trị xuất khẩu.

Chi tiết nội dung Thông tư 37/2022/TT-BCT được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công Thương. Văn phòng UBND thành phố thông báo để các tổ chức, đơn vị biết và thực hiện các nhiệm vụ liên quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác