Công khai giá cho thuê tài sản công trực tiếp tại Nhà làm việc các Ban Quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Đăng ngày 01-02-2023 15:31

Căn cứ Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại Nhà làm việc các Ban Quản lý dự án và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Ban Quản lý Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng thông báo tài sản công cho thuê trực tiếp năm 2023 (nội dung chi tiết tại file phụ lục chi tiết đính kèm).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác