Tiếp nhận hàng viện trợ một số thiết bị, vật tư y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng
Đăng ngày 30-01-2023 02:28, Lượt xem: 84

Ngày 19-1, UBND thành phố ban hành văn bản số 455 /QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận hàng viện trợ một số thiết bị, vật tư y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng do bác sỹ Gian Duri Toendury, Thụy Sĩ tài trợ.

Cụ thể, bác sỹ Gian Duri Toendury, Thụy Sĩ tài trợ một số thiết bị, vật tư y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng, nhằm hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khám chữa bệnh. Tổng giá trị viện trợ hơn 3,5 tỷ đồng.

UBND thành phố đề nghị Bệnh viện Đà Nẵng giữ vai trò chủ trì, trực tiếp quản lý về mọi mặt trong quá trình tiếp nhận phi dự án, giám sát quá trình tiếp nhận, đảm bảo chất lượng hàng hóa viện trợ. Quá trình tiếp nhận, sử dụng hàng viện trợ để phục vụ công tác khám, chữa bệnh phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, không vì mục đích lợi nhuận, thương mại; đảm bảo hiệu quả phi dự án đến đúng đối tượng là bệnh nhân khám, chữa bệnh, tránh tình trạng chỉ định dịch vụ kỹ thuật bừa bãi, không đúng đối tượng.

Sau khi được UBND thành phố phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ nêu trên, Sở Y tế phối hợp với Bệnh viện Đà Nẵng căn cứ Thông tư số 23/2022/TT- BTC ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước để phối hợp thực hiện thủ tục ghi thu ghi ngân sách, đồng thời quản lý tài sản theo đúng quy định.

Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và triển khai dự án đúng mục đích; thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về việc Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam và Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

KIM PHƯỢNG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác