Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 3
Đăng ngày 21-01-2023 17:23, Lượt xem: 103

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố; Tiếp nhận hàng viện trợ cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn trên địa bàn thành phố; Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Mua sắm trang thiết bị đào tạo các nghề trọng điểm của Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng; Các tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa; Quy định giá đất ở tái định cư dự án Khu tái định cư phía Tây Nam Dragon City Park, huyện Hòa Vang; Quy định giá đất ở tái định cư dự án Khu tái định cư Phục vụ giải tỏa đường ĐH2 mở rộng, huyện Hoà Vang là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 16-1 đến 20-1-2023.

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố

Ngày 18-1, UBND thành phố ban hành văn bản số 326/UBND-SGDĐT về tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghi các đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc các quy định của Luật an toàn thực phẩm và các văn bản liên quan về đảm bảo an toàn thực phẩm.

UBND thành phố giao Ban quản lý ATTP thành phố tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và kiểm tra, xử lí nghiêm các hành vi vi phạm, không bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chế biến, cung cấp thực phẩm cho căng tin, bếp ăn tập thể trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố tuyên truyền, giáo dục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh về việc bảo đảm an toàn thực phẩm. Phối hợp với Sở Y tế thanh tra, kiểm tra liên ngành công tác y tế, vệ sinh môi trường trường học, phòng, chống và ngăn chặn các bệnh lây truyền do nguồn nước không đảm bảo.

UBND các quận, huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra liên ngành về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, căng tin trường học; phát hiện và xử lí kịp thời các hành vi vi phạm; hướng dẫn học sinh thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm. Chỉ đạo UBND các phường, xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn có biện pháp kiểm tra, xử lí, kiểm soát chặt chẽ với các hàng rong buôn bán thực phẩm xung quanh trường học.

Tiếp nhận hàng viện trợ cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn trên địa bàn thành phố

Ngày 17-1, UBND thành phố ban hành Quyết định số 124/QĐ-UBND về tiếp nhận hàng viện trợ cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng do Tổ chức Korea Food For The Hungry International tài trợ.

Tổ chức Korea Food For The Hungry International tài trợ cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng sách, vở, đồ dùng học tập và máy photocopy, tạo điều kiện phục vụ nhu cầu sinh hoạt và học tập cho các em học sinh tại Trung tâm. Tất cả hàng viện trợ đều mới 100% và có tổng kinh phí là 57 triệu đồng.

Thời gian tiếp nhận viện trợ là tháng 6/2022.

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Mua sắm trang thiết bị đào tạo các nghề trọng điểm của Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

Nhằm đầu tư mua sắm trang thiết bị đào tạo đảm bảo chất lượng, đạt chuẩn theo từng nghề trọng điểm nhằm đào tạo nhân lực có tay nghề, chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố, khu vực và xuất khẩu lao động, phù hợp với tiến bộ khoa học công nghệ, bám sát thị trường lao động, ngày 17-11, UBND thành phố ban hành Quyết định số 117/QĐ-UBND về Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Mua sắm trang thiết bị đào tạo các nghề trọng điểm của Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng.

Theo đó, Dự án Mua sắm trang thiết bị đào tạo các nghề trọng điểm của Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng do UBND thành phố cấp quyết định chủ trương đầu tư; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là đơn vị thực hiện chuẩn bị đầu tư; Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng là chủ đầu tư dự án.

Nội dung đầu tư là mua sắm mới trang thiết bị đào tạo các nghề trọng điểm, gồm: Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Công nghệ ô tô, Hàn, Cơ điện tử, Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp, Hướng dẫn du lịch.

Tổng mức đầu tư của dự án không quá 15 tỷ đồng được trích từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Dự án thuộc nhóm C, lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. Địa điểm thực hiện: số 99 Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2023.

Các tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa

Ngày 17-1, UBND thành phố ban hành Quyết định số 121/QĐ-UBND về Công bố các tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố. Cụ thể như sau:

1. Các tuyến sông Hàn - cầu Trần Thị Lý: Lộ trình: Cảng, bến xuất phát đầu tiên (trong phạm vi cầu Nguyễn Văn Trỗi - cầu Thuận Phước) - hạ lưu cầu Văn Trỗi - thượng lưu cầu Thuận Phước - cảng, bến đích cuối cùng. Thời gian hoạt động trên tuyến: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút và kết thúc lúc 23 giờ 00 phút.

2. Tuyến sông Hàn - hòn Chảo: Lộ trình: Cảng, bến xuất phát đầu tiên (giữa cầu Nguyễn Văn Trỗi - cầu Thuận Phước) - cầu Thuận Phước - cửa biển - điểm đến theo quy định - cảng, bến đích cuối cùng. Thời gian hoạt động trên tuyến: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút và kết thúc lúc 17giờ30. Riêng tàu nhà hàng nổi kết thúc trước 23 giờ 00 phút.

3. Tuyến từ Bến thủy nội địa CT15 đi hòn Sụp - bãi Nam - bãi Đa: Lộ trình: Bến thủy nội địa CT15 (bến xuất phát) đi hòn Sụp - bãi Nam - bãi Đa - bến thủy nội địa CT15 (đích đến cuối cùng), cách bờ không quá 1,8km.  Thời gian hoạt động trên tuyến: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút và kết thúc lúc 17 giờ 30 phút. Riêng tàu nhà hàng nổi kết thúc trước 23 giờ 00 phút.

4. Tuyến sông Hàn đi sông Cổ Cò, sông Cẩm Lệ, sông Túy Loan, sông Vĩnh Điện (địa phận thành phố Đà Nẵng), sông Yên, sông Quá Giáng: Lộ trình: Cảng, bến trên sông Hàn (giữa cầu Nguyễn Văn Trỗi - cầu Thuận Phước) đi về phía thượng lưu sông Hàn (cấp kỹ thuật đường thủy nội địa thấp nhất: cấp IV) đến sông Cổ Cồ, sông Cẩm Lệ (tọa độ điểm cuối X:1768949,70, Y:544056,81; cấp kỹ thuật đường thủy nội địa: cấp V), sông Túy Loan (tọa độ điểm cuối X:1769300,27, Y:536001,68; cấp kỹ thuật đường thủy nội địa: cấp VI), sông Vĩnh Điện (địa phận thành phố Đà Nẵng; cấp kỹ thuật đường thủy nội địa: cấp V), sông Yên (cấp kỹ thuật đường thủy nội địa: cấp VI), sông Quả Giáng (cấp kỹ thuật đường thủy nội địa: cấp VI), kết thúc tại cảng, bến thủy nội địa được công bố theo quy định.). Thời gian hoạt động trên tuyến: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút và kết thúc lúc 17giờ30. Riêng tàu nhà hàng nổi kết thúc trước 23 giờ 00 phút.

5. Tuyến Bến thủy nội địa K20 đi sông Cổ Cò, sông Cẩm Lệ, sông Túy Loan, sông Vĩnh Điện (địa phận thành phố Đà Nẵng), sông Yên, sông Quá Giáng, kết thúc tại cảng, bến thủy nội địa được công bố theo quy định: Lộ trình: Bến thủy nội địa K20 đi về phía thượng lưu sông Cổ Cò đến ngã ba sông Vĩnh Điện sông Cẩm Lệ (tọa độ điểm cuối X:1768949,70, Y:544056,81; cấp kỹ thuật đường thủy nội địa: cấp V), sông Túy Loan (tọa độ điểm cuối X:1769300,27, Y:536001,68; cấp kỹ thuật đường thủy nội địa: cấp VI), sông Vĩnh Điện (địa phận thành phố Đà Nẵng; cấp kỹ thuật đường thủy nội địa: cấp V), sông Yên (cấp kỹ thuật đường thủy nội địa: cấp VI), sông Quả Giáng (cấp kỹ thuật đường thủy nội địa: cấp VI), kết thúc tại cảng, bến thủy nội địa được công bố theo quy định. Thời gian hoạt động trên tuyến: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút và kết thúc lúc 17 giờ 30 phút. Riêng tàu nhà hàng nổi kết thúc trước 23 giờ 00 phút.

Để vận hành các đường thủy nội địa nói trên, UBND thành phố yêu cầu, ngoài quy định hiện hành đối với phương tiện vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy nội địa, phải tuân thủ các yêu cầu đề ra.

Đối với thuyền viên, nhân viên phục vụ làm việc trên phương tiện phải có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, bằng, chứng chỉ chuyên môn, chứng chỉ nghiệp vụ phù hợp theo quy định hiện hành.

Thủ tục phương tiện vào, rời bến thủy nội địa được thực hiện theo quy định hiện hành.

Quy định giá đất ở tái định cư dự án Khu tái định cư phía Tây Nam Dragon City Park, huyện Hòa Vang

Ngày 16-1, UBND thành phố ban hành văn bản số 96/QĐ-UBND về quy định giá đất ở tái định cư dự án Khu tái định cư phía Tây Nam Dragon City Park, huyện Hòa Vang.

Theo đó, quy định giá đất ở tái định cư đường 5,5m, MC(3-5,5-3)m dự án Khu tái định cư phía Tây Nam Dragon City Park theo mặt bằng Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng là 5.220.000 đồng/m2 (giả này chưa bao gồm hệ số điều chỉnh giá đất). 

Trường hợp giáp ranh giữa các đường phố, đoạn đường phố, đối với trường hợp trên cùng một trục đường phố được chia thành các đoạn có mức giá đất khác nhau thì giá đất của các thửa đất ở trong phạm vi 50m giáp ranh của đường phố, đoạn đường phố có giá đất thấp hơn được tính bình quân theo giá đất của hai đoạn giáp ranh đó.

Trường hợp các đường phố giao nhau có giá đất khác nhau thì giá đất của các thửa đất ở trong phạm vi 50m thuộc các đường phố có giá đất thấp hơn được nhân thêm hệ số 1,1 nhưng không vượt quá giá đất của đường phố có giá cao nhất tại nơi các đường phố giao nhau. 

Trường hợp một thửa đất có thể vận dụng 2 cách tính nêu trên và cho 2 kết quả khác nhau thì lấy theo giá đất của cách tính có kết quả cao hơn. 

Điểm mốc để tính phạm vi 50m quy định các trường hợp nêu trên được tính từ mép trong vỉa hè. 

Hệ số đối với thửa đất đặc biệt, ngoài hệ số giá đất giáp ranh quy định tại khoản 2 nêu trên, trường hợp thửa đất có vị trí thuận lợi thì được áp dụng hệ số sau đây:  Vị trí đất nằm ở góc ngã ba đường phố được nhân thêm hệ số 1,2. Vị trí đất nằm ở góc ngã tư đường phố được nhân thêm hệ số 1,3. Vị trí đất có 3 mặt tiền đường phố trở lên được nhân thêm hệ số 1,4. Vị trí đất có 2 mặt tiền đường phố (mặt trước và mặt sau) được nhân thêm 1,1.

Vị trí đất tại góc bo cong (có hai mặt tiền nhưng không phải ở vị trí ngã ba, ngã tư) được nhân thêm hệ số 1,05. 

Vị trí đất có mặt tiền đường phố và đường kiệt bên hông hoặc đường kiệt mặt sau (với bề rộng đường kiệt từ 3m trở lên) được nhân thêm hệ số 1,05. 

Trường hợp thửa đất có nhiều mặt tiền hướng ra nhiều đường phố nhưng không xác định được mặt tiền chính theo hướng đường phố nào thì lấy theo đường phố có mặt cắt lớn nhất; đồng thời được nhân với hệ số quy định.

UBND huyện Hòa Vang, Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang căn cứ Quyết định lập các thủ tục tiếp theo đúng quy định.

Quy định giá đất ở tái định cư dự án Khu tái định cư Phục vụ giải tỏa đường ĐH2 mở rộng, huyện Hoà Vang

Ngày 16-1, UBND thành phố ban hành văn bản số 99/QĐ-UBND quy định giá đất ở tái định cư dự án Khu tái định cư Phục vụ giải tỏa đường ĐH2 mở rộng, huyện Hoà Vang.

Cụ thể, đường 5,5m, MC (3-5,5-3)m đơn giá là 810.000 đồng/m2. Đường 7,5m, MC (5-7,5-5)m đơn giá là 990.000 đồng/ m2.

Về hệ số phân vệt Theo chiều sâu, đối với phần diện tích đất trống phạm vi chiều sâu dưới 25m tính theo giá đất quy định trên.

Đối với phần diện tích đất trống phạm vi chiều sâu từ 25m đến dưới 50m tính bằng 0,7 giá đất quy định trên.

Về trường hợp giáp ranh giữa các đường phố, đoạn đường phố, đối với trường hợp trên cùng một trục đường phố được chia thành các đoạn có mức giá đất khác nhau thì giá đất của các thửa đất ở trong phạm vi 50m giáp ranh của đường phố, đoạn đường có giá đất thấp hơn được tính bình quân theo giá đất của hai đoạn giáp ranh đó.

Trường hợp các đường phố giao nhau có giá đất khác nhau thì giá đất của các thửa đất ở trong phạm vi 50m thuộc các đường phố có giá đất thấp hơn được nhân thêm hệ số 1,1 nhưng không vượt quá giá đất của đường phố có giá cao nhất tại nơi các đường phố giao nhau.

Trường hợp một thửa đất có thể vận dụng 2 cách tính trên và cho 2 kết quả khác nhau thì lấy theo giá đất của cách tính có kết quả cao hơn.

Điểm mốc để tính phạm vi 50m quy định các trường hợp nêu trên được tính từ mép trong vỉa hè. 

Hệ số đối với thửa đất đặc biệt, vị trí đất nằm ở góc ngã ba đường phố được nhân thêm 1,1. Vị trí đất nằm ở ngã tư được nhân thêm hệ số 1,2. Vị trí đất có 3 mặt tiền đường phố trở lên được nhận thêm hệ số 1,3. Vị trí đất có 2 mặt đường phố (mặt trước và mặt sau) được nhân thêm hệ số 1,1. 

Vị trí đất tại góc bo cong (có hai mặt tiền nhưng không phải ở vị trí ngã ba, ngã tư) được nhân thêm hệ số 1,05. 

Vị trí đất có mặt tiền đường phố và đường kiệt bên hông hoặc đường kiệt mặt sau (với bề rộng đường kiệt từ 3m trở lên) được nhân thêm hệ số 1,05. 

Diện tích đất áp dụng cho hệ số đối với thửa đất đặc biệt như trên chỉ tỉnh trong phạm vi chiều sâu 25m tính từ góc ngã ba, ngã tư, góc đường bo cong 4. 

Đối với lô đất 02 mặt tiền, ngoài hệ số đối với thửa đất đặc biệt quy định tại điểm 3 nêu trên, áp dụng hệ số cộng thêm nếu thuộc trường hợp quy định tại Công văn số 3024/UBND-STNMT của UBND thành phố. 

UBND huyện Hòa Vang, Ban Giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang căn cứ Quyết định này lập các thủ tục tiếp theo đúng quy định.

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác