Trên 12,3 tỷ đồng thúc đẩy thực hành giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế nhựa
Đăng ngày 19-01-2023 15:56, Lượt xem: 113

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 13-1-2023 phê duyệt tiếp nhận Chương trình Thành phố Sạch, Đại Dương Xanh do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Công ty Tetra Tech ARD (ARD, INC) tài trợ với tổng kinh phí trên 12,3 tỷ đồng.

Mục tiêu của chương trình là thúc đẩy thực hành giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế (3R), củng cố thị trường địa phương và khu vực cho hoạt động tái chế nhựa. Thúc đẩy thay đổi hành vi và xã hội đối với 3R và quản lý chất thải rắn bền vững. Nâng cao năng lực và quản trị hiệu quả các hệ thống quản lý chất thải rắn bền vững và hoạt động tái chế. Hỗ trợ các diễn đàn quốc tế, hợp tác đối tác công tư (PPP) và các liên minh đa bên.

Theo đó, đối với nội dung tăng cường năng lực về cải thiện quản lý chất thải rắn, chương trình tổ chức các hoạt động tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất thải rắn của địa phương; thực hiện phân tích các loại chi phí có liên quan để vận hành hệ thống quản lý chất thải rắn và đề xuất các phương án huy động nguồn lực. Phối hợp với các địa phương nghiên cứu, phản biện về dự thảo Quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố Đà Nẵng dự kiến sẽ được xây dựng. Phân tích việc thực hiện và thực thi chính sách/pháp luật liên quan về quản lý 3R/Quản lý chất thải rắn. Tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết chương trình.

Đối với nội dung tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy 3Rs/quản lý chất thải rắn bền vững, chương trình thực hiện nghiên cứu, đề xuất các phương án phù hợp trong vận hành, đóng cửa và sau đóng cửa bãi chôn lấp hợp vệ sinh (Bãi rác Khánh Sơn). Nghiên cứu, đề xuất phương án tối ưu hóa vận hành Trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt đường Lê Thanh Nghị. Xây dựng và tổ chức các lớp tạp huấn về kỹ năng thực hành nghề nghiệp va fna toàn lao động cho cacsn bộ, công nhân viên trong hệ thống 3R/chất thải rắn.

Đồng thời, triển khai dự án “Kinh tế tuần hoàn, tăng cường tái chế, thu hồi rác thải tại Đà Nẵng”. Triển khai mô hình trường học xanh. Hỗ trợ thiết bị cho công tác thu gom rác tại thành phố Đà Nẵng như xe đẩy tay thu gom rác tái chế, túi đựng rác tái chế, thùng rác cảnh quan, thùng đựng rác tái chế…

Được thực hiện từ tháng 1-2023 đến tháng 8-2024, chương trình có tổng kinh phí tài trợ trên 12,3 tỷ đồng, tương đương 520.000 USD.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và triển khai dự án đúng mục đích; thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 8-7-2020 của Chính phủ về việc Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam và Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 6-4-2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác