Lịch tiếp công dân định kỳ của Chánh Văn phòng UBND thành phố năm 2023
Đăng ngày 11-01-2023 18:52

Thực hiện Luật Tiếp công dân;

Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chánh Văn phòng UBND thành phố năm 2023 như sau:

1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, Chánh Văn phòng UBND thành phố tiếp công dân định kỳ (dự kiến vào ngày 25 hàng tháng) tại Phòng Tiếp công dân, Trung tâm hành chính thành phố, số 24 đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Nếu lịch tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ thì sẽ dời lịch đến ngày làm việc của tuần tiếp theo.

2. Để công tác tiếp dân đạt hiệu quả, công dân có đơn đăng ký và gửi trước nội dung tại Văn phòng UBND thành phố để tổng hợp, báo cáo Chánh Văn phòng UBND thành phố xem xét.

3. Phòng Hành chinh - Tổ chức  chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, địa điểm, thành phần tham dự phục vụ cho công tác tiếp công dân của Chánh Văn phòng UBND thành phố.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác