Gửi báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá đất của Khu đất thương mại dịch vụ tại góc đường Lê Đại Hành - Nguyễn Phước Tần
Đăng ngày 09-01-2023 14:38

Thực hiện chủ trương của UBND thành phố về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất thương mại dịch vụ tại góc đường Lê Đại Hành - Nguyễn Phước Tần, phường Hoà Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá trị của khu đất nêu trên theo giá thị trường tại thành phố Đà Nẵng tại thời điểm hiện nay.

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính mời các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá đất của khu đất nêu trên và gửi về Sở Tài chính trước ngày 12/01/2023.

Để phục vụ lập dự toán, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Sở Tài chính gửi các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia chào giá.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác