Gửi báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá đất của các khu đất A2-15 và A2-8 Khu E mở rộng (giai đoạn 1)
Đăng ngày 09-01-2023 14:38

Thực hiện kết luận của UBND thành phố tại phiên họp ngày 27/10/2022 theo Thông báo số 542/TB-VP ngày 02/11/2022 của Văn phòng UBND thành phố; trong đó tại Điểm 6: Giao Sở Tài chính thực hiện các thủ tục xác định lại giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm đối với Khu đất A2-15 và Khu đất A2-8 Khu E mở rộng (giai đoạn 1).

Để đảm bảo thực hiện các thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá trị của khu đất nêu trên theo giá thị trường tại thành phố Đà Nẵng tại thời điểm hiện nay.

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính mời các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia báo giá dịch vụ tư vấn xác định giá đất của 02 khu đất nêu trên và gửi về Sở Tài chính trước ngày 12/01/2023.

Để phục vụ lập dự toán, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Cao Thị Diệu Thúy để được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan.

Sở Tài chính gửi các Doanh nghiệp thẩm định giá, các Chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá tham gia chào giá.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác