Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) hỗ trợ cải cách quản lý tài chính công tại Đà Nẵng
Đăng ngày 12-12-2022 15:53

Ngày 12-12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh có buổi làm việc với đoàn chuyên gia Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) do Trưởng Bộ phận hợp tác quốc tế Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) Wener Gruber làm Trưởng đoàn về các hoạt động trong chương trình hỗ trợ cải cách quản lý tài chính công tại Đà Nẵng.


Toàn cảnh buổi làm việc

Theo Trưởng Bộ phận hợp tác quốc tế Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) Wener Gruber, chương trình cải cách quản lý tài chính công cấp địa phương là chương trình quan trọng đối với Đà Nẵng, hướng đến cải thiện chức năng quản lý tài chính công, hỗ trợ thành phố phát triển nhanh và bền vững trong tương lai.

Chương trình với mục tiêu hỗ trợ Đà Nẵng tăng cường thể chế và năng lực huy động cũng như sử dụng các nguồn lực tài chính một cách hiệu quả, hiệu suất, có trách nhiệm và bền vững hơn. Đặc biệt là chiến lược phát triển tài khoá, thẩm định các dự án đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính, số hoá việc quản lý tài sản tại các sở ban ngành.

Trưởng Bộ phận hợp tác quốc tế Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) Wener Gruber trao đổi tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đánh giá cao những hoạt động hỗ trợ tư vấn, nâng cao năng lực và sự phối hợp với các sở ban ngành thành phố của nhóm chuyên gia Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ cải cách quản lý tài chính công cấp địa phương tại Đà Nẵng. Các hoạt động của Chương trình cải cách quản lý tài chính công cấp địa phương tại Đà Nẵng rất thiết thực, phù hợp với nhu cầu của thành phố trong việc nâng cao năng lực quản lý tài chính công nói chung và quản lý tài sản công nói riêng.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, năm 2022, với 09/11 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, tổng sản phẩm xã hội thành phố (GRDP, giá so sánh năm 2010) ước tăng 14,05% so với năm 2021. Quy mô GRDP giá hiện hành ước đạt 125.219 tỷ đồng, vượt so với quy mô GRDP năm 2019 gần 14.000 tỷ đồng (tương ứng 5,5%). Đây là dấu hiệu tích cực của sự phục hồi và tạo đà thuận lợi để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội thành phố.

Với những kinh nghiệm chia sẻ của các chuyên gia tư vấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh hy vọng các chuyên gia Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ sẽ tiếp tục hỗ trợ thành phố thực hiện hệ thống cơ sở dữ liệu chung, xây dựng bản đồ số và tích hợp chương trình quản lý tài sản công để phát huy hiệu quả chương trình. Đồng thời, đào tạo, tập huấn cán bộ, công chức, viên chức trong công tác quản lý tài chính, đặc biệt là công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính để phù hợp với lộ trình chuyển đổi số của Chính phủ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ triển khai chương trình hiệu quả. Trong đó, trọng tâm là hiện đại hóa hệ thống quản lý tài chính công nói chung, quản lý tài sản công nói riêng và thực hiện các mục tiêu về chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính. Từ đó, tiếp tục phân cấp và quản lý chặt chẽ trong các lĩnh vực thoát nước, quản lý cây xanh và hệ thống giao thông vận tải trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác