Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022
Đăng ngày 09-12-2022 16:46, Lượt xem: 165

Căn cứ quy định của Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương hằng quý, 6 tháng và năm, giao Sở Tài chính chủ động phối hợp với Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương hằng quý, 6 tháng và năm. Thông tin công khai cụ thể tại tập tin đính kèm.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác