Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 48
Đăng ngày 04-12-2022 11:25

Thành lập Ban chỉ đạo thực tập phương án chữa cháy và phương án cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố năm 2022; Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 đơn vị và 1 cá nhân; Tăng cường đảm bảo an toàn trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố; Triển khai Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2022; Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 28-11 đến 2-12-2022.

Thành lập Ban chỉ đạo thực tập phương án chữa cháy và phương án cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố năm 2022

Ngày 30-11, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3092/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo thực tập phương án chữa cháy và phương án cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố năm 2022.

Theo đó, Ban chỉ đạo thực tập phương án chữa cháy và phương án cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố năm 2022 do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh làm Trưởng Ban; Thiếu tướng Vũ Xuân Viên -–Giám đốc Công an thành phố làm Phó Trưởng Ban; Giám đốc các sở: NN&PTNT, Tài chính, Thông tin và Truyền thông là thành viên.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo đơn vị liên quan tham mưu thực hiện diễn tập phương án chữa cháy và phương án cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố năm 2022; Thành lập Ban Chỉ huy diễn tập và các bộ phận giúp việc; Phê duyệt kịch bản diễn tập và các văn bản có liên quan đến công tác diễn tập; Quyết định những vấn đề khác có liên quan đến cuộc thực tập phương án chữa cháy và phương án cứu nạn cứu hộ năm 2022 theo kế hoạch đề ra; Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực tập;

Các thành viên Ban Chỉ đạo thực tập phương án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban phân công.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi rút kinh nghiệm, kết thúc các cuộc thực tập.

Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 đơn vị và 1 cá nhân

Ngày 28, 29-11, UBND thành phố ban hành các quyết định số: 3075/QĐ-UBND, 3081/QĐ-UBND, 3074/QĐ-UBND, 3073/QĐ-UBND về công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 đơn vị và 1 cá nhân.

*Theo Quyết định số 3075/QĐ-UBND ban hành ngày 28-11, UBND thành phố công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất có ký hiệu C2-4 thuộc Vệt khai thác Qũy đất dọc Quốc lộ 1A, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang đối với Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ sản xuất nhập khẩu Thiên Kim có địa chỉ tại Đường số 7, KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; do ông Trần Qúy Hùng –Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật; giá trúng đấu giá là 775.683 đồng/m2/năm.

Khu đất trúng đấu giá có vị trí tại 2 mặt tiền đường Nguyễn Văn Vĩnh và Âu Dương Lân, thuộc Vệt khai thác Qũy đất dọc Quốc lộ 1A, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang với diện tích 3.690m2. Mục đích sử dụng đất là đất thương mại dịch vụ (xây dựng kho tàng); thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày ban hành Quyết định.

*Theo Quyết định 3081/QĐ-UBND ban hành ngày 29-11, UBND thành phố công nhận kết quả trúng đấu giá khu đất ký hiệu A1-12 thuộc khu C – Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ đối với Công ty CP Y khoa Bác sĩ Gia đình có địa chỉ tại số 73 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận Cẩm Lệ do đông Trần Hùng -–Giám đốc Công ty là người đại diện; giá trúng đấu giá là 941.103 đồng/m2/năm.

Khu đất trúng đấu giá nằm ở 4 mặt tiền đường Nguyễn Xuân Lâm - Đô Đốc Lân - Đô Đốc Tuyết -–Lê Quang Định với diện tích 4.112,0m2. Mục đích sử dụng đất là xây dựng cơ sở y tế; thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày ban hành Quyết định.

*Theo Quyết định 3074/QĐ-UBND ngày 28-11, UBND thành phố công nhận kết quả trúng đấu giá khu đất có ký hiệu A3-2 thuộc khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang đối Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông quốc tế Á Châu có địa chỉ tại số 41/3-41/4 Bis Trần Nhật Duật, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh do bà Nguyễn Lê Thanh Trúc - Hiệu trưởng Nhà trường là người đại diện theo pháp luật; giá trúng đấu giá là 10.583.000 đồng/m2.

Khu đất trúng đấu giá nằm ở 4 mặt tiền đường Nguyễn Hồng Ánh, đường Hoàng Đạo Thành, đường Nguyễn Bảo và đường Lê Đình Diên; có diện tích 20.855,0 m; Mục đích sử dụng đất: Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày ban hành Quyết định.

*Theo Quyết định 3073/QĐ-UBND ngày 28-11, UBND thành phố công nhận kết quả trúng đấu giá lo đất 43 phân khu B2-14 thuộc Khu dân cư số 2 Phần Lăng, phường An Khê, quận Thanh Khê đối với ông Lê Xuân Phúc, trú tại Tổ 31 phường Hòa Khê, quận Thanh Khê; giá trúng đấu giá là 62.400.000 đồng/m2.

Lô đất trúng đấu giá nằm tại Ngã tư đường Nguyễn Công Hãng và đường Cần Giuộc; có diện tích 120,2m2; Mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Tăng cường đảm bảo an toàn trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố

Ngày 29-11, UBND thành phố ban hành công văn số 6552/UBND-SDL yêu cầu các sở, ban, ngành có chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch, UBND các quận, huyện, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tăng cường triển khai các nhiệm vụ nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố giao các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về đảm bảo an toàn trong hoạt động du lịch. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền; rà soát, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện pháp luật trong hoạt động, dịch vụ phục vụ khách du lịch thuộc phạm vi quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; chủ động xây dựng, tập huấn và tổ chức phương án, quy trình cứu hộ cứu nạn, sơ cấp cứu, quy trình xử lý sự cố thuộc phạm vi quản lý.

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì kiểm tra các cơ sở lưu trú du lịch và các khu điểm du lịch có hoạt động dịch vụ bể bơi; thực hiện việc thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động bể bơi theo quy định. Sở Du lịch triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn đối với hoạt động tắm biển và cứu hộ tắm biển;  Công an thành phố tăng cường rà soát, kiểm tra định kỳ và đột xuất việc đảm bảo các điều kiện về an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ du lịch.

Triển khai Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2022

Nhằm tăng cường các hoạt động truyền thông về công tác dân số theo tinh thần của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 và các chương trình, kế hoạch đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm khẳng định đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân số, tạo sự ủng hộ của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và sự đồng thuận của dư luận xã hội, động viên các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia thực hiện chương trình dân số và phát triển; ngày 28-11, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND triển khai Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2022, với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững”.

Kế hoạch tập trung tuyên truyền, vận động mọi thanh niên trước khi kết hôn nên đi tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân, trước hết là các đối tượng có nguy cơ cao; cung cấp các kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục để phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ hiểu biết và phòng tránh thai an toàn; Truyền thông về già hóa dân số và đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tập trung tuyên truyền về các giải pháp phát huy lợi thể của cơ cấu dân số vàng.

Các khẩu hiệu tuyên truyền gồm: Nâng cao chất lượng dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững; Tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn vì tương lai hạnh phúc của chính bạn; Thực hiện tầm soát, chẩn đoán và điều trị bệnh tật trước sinh và sơ sinh góp phần nâng cao chất lượng dân số; Hãy để việc sinh con trái hay gái theo quy luật tự nhiên; Nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; Không kết hôn cận huyết thống để góp phần nâng cao chất lượng giống nòi; Phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững; Quan tâm chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi là truyền thống tốt đẹp của dân tộc; Chủ động thích ứng với già hóa dân số: Gia đình, cộng đồng và toàn xã hội cùng chung tay chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững.

Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp

Ngày 28-11, UBND thành phố ban hành văn số 6506/UBND-SYT về việc tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế tăng cường công tác chỉ đạo, tập huấn, nâng cao chất lượng nguồn lực thực hiện quan trắc môi trường lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; rà soát đầu tư nâng cao năng lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực thực hiện quan trắc môi trường lao động cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế quận, huyện để đáp ứng các điều kiện theo quy định và hỗ trợ đảm bảo chất lượng hoạt động quan trắc môi trường lao động trên địa bàn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Y tế tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành; hướng dẫn các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn Luật về các nội dung liên quan đến công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp phối hợp với Sở Y tế tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về công tác vệ sinh lao động, kiểm soát các yếu tố có hại, nguy hiểm, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp; chỉ đạo, quản lý, đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện các quy định pháp luật liên quan.

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác