Kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu của công dân Tào Văn Đức
Đăng ngày 30-11-2022 14:41

UBND thành phố vừa ban hành quyết định về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Tào Văn Đức, trú tại phòng số 418, số 142 phố Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, là người đại diện theo ủy quyền của bà Lê Thu Hương, địa chỉ  K83/17 Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, khiếu nại về việc bồi thường đất và bố trí tái định cư đối với hộ bà Lê Thu Hương khi triển khai thực hiện dự án Khu dân cư Nam Bàu Mạc, tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu và yêu cầu bồi thường đất ở, bố trí tái định cư.

Bà Lê Thu Hương có hồ sơ giải tỏa số 48, thuộc dự án Khu dân cư Nam Bàu Mạc. Theo Biên bản rà soát pháp lý, nguồn gốc đất nêu trên thuộc đất UBND phường quản lý, không phải đất ở. Theo Đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở của bà Lê Thu Hương được UBND phường Hòa Khánh (cũ) xác nhận ngày 21-6-2000, diện tích 300,0m2 loại đất màu, thửa 342, tờ bản đồ số 05. Nguồn gốc khu đất do Nhà nước quản lý giao lại và có biên lai thuế nhà đất từ năm 2005 đến năm 2009 và năm 2008 truy thu thuế nhà đất từ năm 2000 đến năm 2003.

Căn cứ theo sơ đồ của Nghị định 64/CP, thửa đất nêu trên là thửa 393, tờ bản đồ số 05 không phải thửa 342, tờ bản đồ số 05 như đơn của bà Lê Thu Hương. Nay là thửa 43, tờ bản đồ số 49, địa chỉ tại tổ 23 phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu với diện tích sử dụng thực tế là 292,4m2 (theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất lập theo hiện trạng ngày 6-3-2012 của Trung tâm đo đạc bản đồ và ký xác nhận của bà Lê Thu Hương).

Như vậy, chủ hộ sử dụng đất có nguồn gốc đất do Nhà nước quản lý, loại đất màu, thời điểm sử dụng từ năm 2000 và chưa hoàn thành thủ tục giao đất theo quy định tại Điều 16, 17, 18 và Điều 19 Nghị định số 88-CP ngày 17-8-1994 của Chính phủ về quản lý và sử dụng đất đô thị.

Trên cơ sở nguồn gốc đất, hiện trạng và quy định của pháp luật nêu trên, UBND thành phố đã phê duyệt giải quyết không bồi thường về đất là đúng theo khoản 3 Điều 16 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 63/2012/QĐ- UBND; hỗ trợ 100% giá đất trồng cây hàng năm hạng 1 đồng bằng cho diện tích 292,4m là đúng theo điểm a khoản 8 Điều 16 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND; về đơn giá hỗ trợ giá đất trồng cây hàng năm hạng 1 đồng bằng 50.000 đồng/m2 là đúng với quy định tại Bảng giá số 5 của Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 20-12-2013 của UBND thành phố; không bố trí đất tái định cư là đúng quy định tại Điều 47 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND (chủ hộ sử dụng đất không phải đất ở nên không đủ điều kiện giải quyết bố trí tái định cư). Do vậy, nội dung khiếu nại của người khiếu nại là sai và yêu cầu của người khiếu nại là không có cơ sở giải quyết.

Ngày 26-10-2022, lãnh đạo UBND thành phố tổ chức đối thoại với ông Tào Văn Đức (đại diện theo ủy quyền của bà Lê Thu Hương). Sau khi nghe Thanh tra thành phố báo cáo kết quả xác minh khiếu nại, ý kiến của ông Tào Văn Đức và ý kiến đại diện của các cơ quan, đơn vị liên quan, lãnh đạo UBND thành phố đã kết luận thống nhất với báo cáo kết quả xác minh của Thanh tra thành phố tại Báo cáo số 810/BC-TTTP và Báo cáo số 811/BC-TTTP ngày 25-10-2022. Không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Tào Văn Đức - người đại diện theo ủy quyền của 2 hộ (hộ ông Nguyễn Văn Minh, bà Phạm Thị Phương Trà và hộ bà Lê Thu Hương).

Từ nhận định và căn cứ nên trên, UBND thành phố quyết định giữ nguyên kết quả phê duyệt đền bù và hỗ trợ đối với hộ bà Lê Thu Hương thuộc diện giải tỏa dự án Khu dân cư Nam Bàu Mạc tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Tào Văn Đức (là người đại diện theo ủy quyền của bà Lê Thu Hương) về việc bồi thường đất và bố trí tái định cư đối với hộ bà Lê Thu Hương khi triển khai thực hiện dự án Khu dân cư Nam Bàu Mạc, tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu (đã được UBND thành phố trả lời tại Công văn số 3491/UBND-HĐBTTH ngày 1-6-2020) và yêu cầu bồi thường đất ở, bố trí tái định cư.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu bà Lê Thu Hương và ông Tào Văn Đức (là người đại diện theo ủy quyền của bà Lê Thu Hương) không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thành phố thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện Chủ tịch UBND thành phố tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác