Tập trung thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2022
Đăng ngày 21-11-2022 13:54, Lượt xem: 155

Ngày 18-11, UBND thành phố ban hành Công văn số 6317/UBND-TH giao các sở, UBND các quận, huyện theo chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 4-11-2022 về kết luận tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2022 liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2022; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, UBND các quận, huyện siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong điều hành, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ dám làm, đoàn kết thống nhất, nỗ lực, chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, quyết tâm hành động cao nhất để vượt qua thách thức; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, huy động phát huy hiệu quả mọi nguồn lực. Tăng cường kỷ luật phát ngôn, nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyền thông, bảo đảm khách quan, trung thực, kịp thời, góp phần tạo đồng thuận xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân.

Đồng thời, theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả, chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường, giá cả, nhất là trong những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi buôn lậu, hàng giả, đầu cơ, tích trữ, găm hàng, không để gây bất ổn thị trường, giá cả; trong đó, tập trung kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, bảo đảm việc cung ứng xăng dầu được thông suốt, liên tục. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

Các sở, UBND các quận, huyện có trách nhiệm chủ động nắm chắc thông tin, dự báo, bám sát diễn biến, tình hình để kịp thời chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, bão, lũ. Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua, ổn định đời sống của người dân sau mưa lũ. Rà soát, chỉ đạo khắc phục nhanh các tuyến giao thông, nhất là các tuyến trọng yếu, bị sạt lở do mưa lũ, bảo đảm thông xe nhanh nhất và an toàn giao thông.

Đối với việc thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và giải ngân vốn đầu tư công, UBND thành phố yêu cầu các sở, UBND các quận, huyện khẩn trương phê duyệt Quyết định đầu tư và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Tập trung giải ngân cao nhất kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 được giao. Đề cao kỷ luật, kỷ cương tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp; sắp xếp thứ tự ưu tiên khởi công mới các dự án trong năm 2023, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư để hoàn thành thủ tục đầu tư, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để thực hiện dự án, nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi, khả năng triển khai thực hiện dự án để có thể triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2023; tập trung hoàn thành các dự án trọng điểm, tạo động lực mới phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương.

Bên cạnh đó, thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lập kế hoạch từ khâu lập, thẩm định, phân bổ, thông báo kế hoạch cho từng chương trình, dự án.Chỉ đạo việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 31-7-2022 của Chính phủ và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 5-10-2022 của Thủ tướng Chính phủ; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đúng thời gian quy định.

MINH LAN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác