Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố (lần 3)
Đăng ngày 29-09-2022 09:53, Lượt xem: 504

Căn cứ Quyết định số 3640/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp thành phố năm 2021 (đợt 03) và Công văn số 5271/UBND-SKHCN ngày 26/9/2022 của UBND thành phố về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố lần 03, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố: “Nghiên cứu hiện trạng, phân bổ quần thể linh trưởng tại Bán đảo Sơn Trà nhằm đánh giá tổng quan về mức độ cân bằng sinh thái, đưa ra các giải pháp quản lý, bảo tồn phù hợp”

Mục tiêu nhiệm vụ là đánh giá được nguy cơ, mức độ cân bằng sinh thái về số lượng của các loài khỉ với môi trường sống, nguồn thức ăn tại Bán đảo Sơn Trà. Trên cơ sở đó sẽ đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn và phát triển các loài khỉ tại Bán đảo Sơn Trà phù hợp với cân bằng sinh thái chung trên bán đảo Sơn Trà. (Chi tiết các yêu cầu về nội dung, sản phẩm dự kiến xin xem thông báo số 113/TB-SKHCN ngày 28/9/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ).

- Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được đăng trên website Sở Khoa học và Công nghệ: http://dost.danang.gov.vn - Phần Hướng dẫn hoạt động khoa học và công nghệ/Đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ/Mục II - Các hướng dẫn, biểu mẫu phục vụ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Phần Thông báo.

- Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ: 17 giờ 30, thứ tư ngày 19 tháng 10 năm 2022.

- Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng - Tầng 22 Trung tâm Hành chính - Số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3830215, email: qlkh-skhcn@danang.gov.vn./."

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác