Thành lập Ban Chỉ huy tiền phương thành phố Đà Nẵng ứng phó với Cơn bão số 4 (Noru)
Đăng ngày 26-09-2022 18:20

Ngày 26-4, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2532/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ huy tiền phương thành phố Đà Nẵng ứng phó với Cơn bão số 4 (Noru), nhằm chủ động trong công tác chỉ huy phòng, chống, ứng phó với cơ bão và các sự cố tìm kiếm cứu nạn xảy ra trong bão.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh là Trưởng ban Ban Chỉ huy tiền phương thành phố Đà Nẵng ứng phó với Cơn bão số 4 (Noru); Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Phó Trưởng ban thường trực, cùng các Phó Trưởng ban gồm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Giám đốc Công an thành phố.

Thành viên Ban Chỉ huy gồm Thủ trưởng các đơn vị: Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Y tế; Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II; Cảng vụ Đà Nẵng; Văn phòng UBND thành phố; và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban Chỉ huy có nhiệm vụ chỉ huy phòng, chống, ứng phó với Cơn bão số 4 (Noru) và các sự cố tìm kiếm cứu nạn xảy ra trong bão trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, ứng phó với Cơn bão số 4 (Noru); đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 4 do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

Ban Chỉ huy tiền phương thành phố Đà Nẵng ứng phó với Cơn bão số 4 (Noru) bắt đầu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm từ 8h00 ngày 27-9-2022 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác