Theo dõi sát tình hình diễn biến cơn bão NORU để có phương án xử lý kịp thời
Đăng ngày 26-09-2022 14:36

Thực hiện các nội dung tại Công điện số 02/CĐ-UBND và Thông báo Kết luận số 29/TB-PCTT, Sở Công Thương ban hành văn bản 2245/SCT-VP về triển khai công tác ứng phó bão NORU. Theo đó, Trưởng các phòng liên quan, đơn vị trực thuộc triển khai phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên nguyên tắc 4 tại chỗ, kiểm tra, chèn chống nhà cửa, khu vực xung yếu; tổ chức trực, theo dõi sát tình hình diễn biến cơn bão để có phương án xử lý kịp thời.

Văn phòng Sở chủ trì theo dõi công tác phòng chống, ứng phó với cơn bão NORU của các phòng, đơn vị thuộc Sở; bố trí lực lượng, chuẩn bị hậu cần trực ban cơ quan Sở Công Thương tại Trung tâm hành chính thành phố theo quy định.

Phòng Quản lý Thương mại, chủ trì tham mưu kiểm tra tình hình chuẩn bị lương thực, hàng hóa thiết yếu dự trữ của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để phục vụ công tác phòng chống thiên tai; theo dõi tình hình sẵn sàng lưu thông, vận chuyển và cung cấp hàng hóa đến các vùng bị ảnh hưởng của bão theo chỉ đạo của UBND thành phố. Chỉ đạo các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ tăng cường công tác kiểm tra, chèn chống, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân trong khu vực quản lý.

Phòng Quản lý Năng lượng chủ động theo dõi thường xuyên diễn biến của thiên tai để phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng xử lý sự cố và có phương án vận hành lưới điện theo cấp độ của bão, nhanh chóng cấp điện trở lại phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

Thanh tra Sở phối hợp với Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ giá cả thị trường; chú trọng kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nước uống đóng chai, đóng bình, vật tư phục vụ... trước, trong và sau bão; kiên quyết xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng tình hình bão lụt để đầu cơ ép giá, găm hàng gây khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác