Tăng cường dự trữ hàng hoá thiết yếu, không lợi dụng thiên tai, bão lụt để đầu cơ, găm hàng, nâng giá
Đăng ngày 26-09-2022 09:25

Để chủ động trong công tác đảm bảo nguồn cung ứng hàng hoá thiết yếu, sẵn sàng phục vụ cho người dân khi cần thiết, đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ; Sở Công Thương ban hành văn bản số 2247/SCT-QLTM đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo Ban Quản lý chợ và các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, tiểu thương tại chợ tăng cường dự trữ hàng hoá thiết yếu, không lợi dụng thiên tai, bão lụt để đầu cơ, găm hàng, nâng giá; đồng thời có phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản, duy trì hoạt động khi có tình huống xảy ra.

UBND các quận, huyện tham khảo Phương án số 2246/PA-SCT ngày 25/9/2022 của Sở Công Thương về cung ứng các mặt hàng thiết yếu hỗ trợ cho nhân dân các vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ bởi bão NORU năm 2022 để chủ động về nguồn hàng hoá, đảm bảo cung ứng kịp thời cho người dân.

Trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi tăng cường dự trữ hàng hoá, nhất là các mặt hàng nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm theo kế hoạch dự trữ hàng hoá phòng chống thiên tai năm 2022. Bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến hay khan hiếm hàng hóa, trong đó lưu ý giải pháp điều động nguồn cung từ các tỉnh, thành khác nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa liên tục, kịp thời.

Trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi động triển khai các giải pháp phòng chống, gia cố cơ sở hạ tầng tại cơ sở kinh doanh nhằm đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, an toàn về người và tài sản khi có tình huống xảy ra.

Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng chỉ đạo Ban quản lý các chợ tập trung tuyên truyền, vận động tiểu thương tại chợ tăng cường dự trữ các mặt hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm. Đồng thời, theo dõi giám sát hàng hóa tại chợ, phối hợp với các ngành chức năng xử lý nghiêm các trường hợp tiểu thương có hành vi găm hàng chờ tăng giá hoặc lợi dụng thiên tai để nâng giá bất hợp lý.

Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng kiểm tra toàn bộ cơ sở hạ tầng công trình của đơn vị, đặc biệt là tại các chợ do Công ty quản lý. Chủ động có phương án ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai, không để tình trạng bị tốc mái hoặc bị dột, tạt, nước ứ đọng, sụp đổ công trình… để đảm bảo tính mạng của con người, hàng hóa, tài sản cơ quan và của tiểu thương bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Cục Quản lý Thị trường Đà Nẵng chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, trong đó tập trung kiểm tra các hoạt động đăng ký, kê khai, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ và bán theo giá niêm yết các mặt hàng thiết yếu tại các trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ, các doanh nghiệp… Kịp thời phát hiện các hành vi đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý và thu lợi bất chính, tin đồn thất thiệt gây khan hiếm hàng hóa, dịch vụ, làm bất ổn thị trường.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác