Infographic: Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
Đăng ngày 29-08-2022 15:57, Lượt xem: 562

Ngày 20-7, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1928/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố.

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác