Triển khai vận hành Cơ sở dữ liệu Không gian đô thị và Quy hoạch thành phố trên hệ thống GIS
Đăng ngày 16-08-2022 14:06, Lượt xem: 525

Sở Xây dựng thành phố vừa cho biết, việc triển khai vận hành chạy thử Cơ sở dữ liệu Không gian đô thị và Quy hoạch thành phố trên hệ thống GIS đã hoàn tất. Hiện, Sở Xây dựng đang tổng hợp các đánh giá, góp ý của các đơn vị đối với Hệ thống GIS và các nội dung có liên quan làm cơ sở đánh giá hiệu quả sử dụng, báo cáo UBND thành phố, xem xét quyết định cho vận hành chính thức.


Hệ thống GIS được tích hợp trên “Cổng thông tin quy hoạch kiến trúc thành phố Đà Nẵng” tại địa chỉ https://gisportal.danang.gov.vn/sxd/

Cơ sở dữ liệu Không gian đô thị và Quy hoạch thành phố Đà Nẵng trên hệ thống GIS đã được công bố trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tại địa chỉ https://sxd.danang.gov.vn/.

Đồng thời, Hệ thống GIS được tích hợp trên “Cổng thông tin quy hoạch kiến trúc thành phố Đà Nẵng” tại địa chỉ https://gisportal.danang.gov.vn/sxd/. Thông tin quy hoạch được cung cấp trên ứng dụng "Cổng thông tin quy hoạch kiến trúc Thành phố Đà Nẵng" là thông tin không gian đô thị và quy hoạch trong hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500, quy hoạch phân khu 1/5000, quy hoạch chung 1/10000 và thông tin kiến trúc xây dựng được phê duyệt trên địa bàn thành phố (8 quận/huyện).

Cùng với đó, Sở đã phát triển ứng dụng trên thiết bị di động (Appmobile) chia sẻ thông tin không gian đô thị và quy hoạch. Các nền tảng đáp ứng cho ứng dụng đã được cài đặt tại UBND các quận, huyện.

Thông tin về việc vận hành triển khai vận hành chạy thử Cơ sở dữ liệu Không gian đô thị và Quy hoạch thành phố trên hệ thống GIS đã được các đơn vị công bố trên các trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội (nếu có) để khuyến khích, thu hút các tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng, có đóng góp ý kiến để hoàn thiện.

Khi Cơ sở dữ liệu Không gian đô thị và Quy hoạch thành phố trên hệ thống GIS được đưa vào vận hành chính thức, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân có thể tra cứu các nội dung: Thông tin thửa đất: Tỉnh thành, Quận/Huyện, Phường/Xã, Số hiệu thửa đất, Số tờ bản đồ, Diện tích (m²), Loại đất; Thông tin kiến trúc: Tên khu vực, Tầng cao xây dựng, Chiều cao tầng, Quyết định khác, Mật độ xây dựng; Thông tin quy hoạch: Tên dự án, địa phương, Diện tích (ha), Chủ đầu tư, Điều hành dự án, Quyết định pháp lý, Năm ra Quyết định.

Cùng với đó, hệ thống sẽ cung cấp thông tin dữ liệu không gian và đô thị theo nhu cầu đối với người sử dụng đất có nhu cầu và đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố có nhu cầu khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu không gian và đô thị phục vụ quản lý Nhà nước hoặc công tác chuyên môn theo quy định.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác