Lịch công tác tuần 33 năm 2022 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 15-08-2022 08:00, Lượt xem: 20861
 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai 15/08

 

S

 

-08:00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban cán sự đảng UBND thành phố

PHGB, tầng 3

-09:45: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo danh mục ĐVSN chuyển đổi thành Công ty cổ phần giai đoạn 2021-2025 và các vướng mắc tại Khu Đô thị Phong Nam

PH số 1, tầng 3

C

 

-14:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh đi công tác (đến hết sáng ngày 15/8/2022)

TP HCM

-14:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh kiểm tra thực tế, họp HĐ GPMB huyện Hoà Vang

Theo Ch/trình

-14:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp nghe các ngành báo cáo dự án nhà máy xử lý chất thải rắn 1000 tấn

PHGB, tầng 3

-14:30: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn làm việc tại cơ quan

PLV

-15:30: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến dự buổi tiếp Đoàn đại biểu của Tạp chí A-lun-may, Lào

HT Thành ủy

Thứ Ba 16/08

 

S

 

-09:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh,Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh,Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến họp xử lý vướng mắc trong việc mua sắm trang thiết bị y tế

PHGB, tầng 3

-08:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo vụ việc tại Bệnh viện Phục hồi chức năng

PH số 1, tầng 3

-08:00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam đi kiểm tra thực tế

Theo Ch/trình

-08:30: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn nghe báo cáo Đề án Phát triển dịch vụ logistics thành phố Đà Nẵng

PH số 2, tầng 2

-08:00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến nghe Sở Y tế báo cáo Tờ trình số 3663/SYT-NVY ngày 01/8/2022

PH số 1, tầng 2

C

 

-14:00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp giao ban lãnh đạo UBND thành phố

PHGB, tầng 3

Thứ Tư 17/08

 

S

 

-07:30: Chủ tịch Lê Trung Chinh dự ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Công viên 29 Tháng 3

-08:00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW và 07 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và quán triệt, triển khai một số văn bản mới về công tác tổ chức, xây dựng Đảng

HT số 3, tầng 2

C

 

-14:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh tham dự Phiên họp giải trình đơn thư quý II của Thường trực HĐND thành phố

32 Bạch Đằng

-14:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Hội đồng thẩm định giá đất

PH số 1, tầng 3

-14:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp Hội đồng tư vấn kiến trúc thành phố

PH số 1, tầng 3

-14:30: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn nghe báo cáo tình hình triển khai đầu tư 03 khu công nghiệp mới

PH số 2, tầng 2

-14:00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến nghe báo cáo tiến độ các công trình trọng điểm

PH số 1, tầng 2

Thứ Năm 18/08

 

S

 

-08:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh dự Đại hội Câu lạc bộ Thái Phiên nhiệm kỳ 2022-2027

Theo GM

-08:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp nghe rà soát dự thảo Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

PH số 1, tầng 3

-08:00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam làm việc tại cơ quan

PLV

-08:30: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn nghe báo cáo tình hình triển khai một số công trình trọng điểm

PH số 2, tầng 2

-08:00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến họp Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương

PH số 1, tầng 2

C

 

-14:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh dự Hội ý Thường trực Thành ủy

PH Thường trực

-14:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Tổ công tác 509

PH số 1, tầng 3

-14:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp Tổ công tác 602

PHGB, tầng 3

-14:30: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn kiểm tra thực tế một số dự án

Theo Ch/trình

-17:30: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn dự Lễ khai mạc Hội chợ nông nghiệp Hòa Vang năm 2022

TTHC huyện Hòa Vang

-14:00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến nghe báo cáo rà soát các nội dung chuyên môn

 

Thứ Sáu 19/08

 

S

 

-08:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thảo khoa học Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan

HT Thành ủy

-08:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp rà soát quỹ đất tái định cư huyện Hoà Vang

PH số 1, tầng 3

-08:00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam làm việc tại cơ quan

PVL

-08:30: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn nghe báo cáo kế hoạch triển khai Đề án định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

PHGB, tầng 3

-08:00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến kiểm tra thực tế

theo ch/trình

C

 

-14:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh,Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị.

HT Thành ủy

-14:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam nghe các đơn vị báo cáo ý tưởng quy hoạch các phân khu

PHGB, tầng 3

-14:30: Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn làm việc tại cơ quan

PLV

-14:00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến làm việc với Đoàn giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

PH Thường vụ

Thứ bảy 20/08

 

S

 

-08:00:  .....dự HN trực tuyến toàn quốc về định hướng phát triển thị trường lao động phục vụ phục hồi kinh tế nhanh và phát triển bền vững.(xin ý kiến CT UBND TP phân công)

HT số 1, tầng 2

Chủ nhật 21/08

 

S

 

-08:00: Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến dự Hội nghị trực tuyến trực tuyến 63 tỉnh, TP về công tác y tế

HT số 1, tầng 2

                                                                        

 VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác