Cấm các xe ô tô lưu thông qua cầu Phò Nam để phục vụ sửa chữa, xử lý các hư hỏng
Đăng ngày 11-08-2022 17:45

Ngày 11-8, UBND thành phố ban hành văn bản số 4442/UBND-SGTVT về cấm các xe ô tô lưu thông qua cầu Phò Nam để phục vụ sửa chữa, xử lý các hư hỏng.

Theo đó, UBND thành phố cấm xe ô tô lưu thông qua cầu trong thời gian 90 ngày để phục vụ thi công, cụ thể: Thực hiện căng kéo điều chỉnh nội lực các dây văng với thời gian thi công 40 ngày và hạng mục gia cố, sơn sửa trụ tháp cầu với thời gian thi công 20 ngày (tổng cộng 60 ngày): Cấm xe ô tô lưu thông qua cầu 24/24h để tránh tác động làm thay đổi nội lực trong quá trình căng kéo cáp và sử dụng hệ giàn giáo phục vụ thi công hạng mục sơn sửa trụ tháp.

Thực hiện sơn sửa hệ dầm mặt cầu: Cấm ô tô lưu thông qua cầu trong thời gian thi công 30 ngày từ 07h00 đến 17h30 hằng ngày; ngoài thời gian thi công, xe ô tô được phép lưu thông qua cầu.

Riêng đối với người đi bộ, xe máy, xe thô sơ được phép lưu thông qua cầu theo sự hướng dẫn, điều tiết giao thông của lực lượng chức năng và đơn vị điều hành dự án, đơn vị thi công chốt chặn tại hai đầu cầu.

Trong thời gian cấm cầu để thi công, lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng xe ô tô lưu thông qua cầu Trường Định để đi từ thôn Phò Nam qua thôn Nam Yên và ngược lại (theo hệ thống biển báo tổ chức giao thông lắp đặt tại hai đầu cầu Trường Định và Phò Nam).

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông thông báo rộng rãi chủ trương này trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày cấm ô tô qua cầu ít nhất là 03 ngày để nhân dân được biết, chủ động khi tham gia giao thông tại khu vực.

Giao Sở Giao thông vận tải cung cấp cụ thể thời gian cấm ô tô qua cầu cho Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện tuyên truyền; đồng thời chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng triển khai lắp đặt các biển báo phân luồng từ xa để hướng dẫn các phương tiện lưu thông trong thời gian cấm ô tô qua cầu và bố trí các phướn hướng dẫn phân luồng tại khu vực hai đầu cầu Phò Nam. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng bố trí lực lượng thực hiện hướng dẫn, phân luồng điều tiết giao thông và đảm bảo giao thông trong thời gian cấm ô tô qua cầu để thực hiện sửa chữa cầu.

MAI QUANG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT