Chuyển đổi số hướng đến người dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp
Đăng ngày 10-08-2022 08:38, Lượt xem: 252

Chuyển đổi số phải hướng đến người dân, phục vụ cuộc sống sinh hoạt và làm việc hằng ngày của người dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, để người dân và doanh nghiệp thấy được sự thiết thực, hiệu quả, tiện ích, tiết kiệm và bảo mật thông tin, từ đó đồng tình ủng hộ, hưởng ứng tham gia thực hiện.

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng năm 2022 thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, vào ngày 9-8.

Hội nghị do Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức, kết nối trực tuyến tới các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 10.644 điểm cầu UBND cấp huyện, cấp xã, với 130.700 đại biểu tham dự qua gần 11.000 điểm cầu trên cả nước. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì tại điểm cầu UBND thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng năm 2022 thực hiện Đề án 06

Từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) xác định 5 nhóm tiện ích lớn, trong đó có có 13 nhóm nhiệm vụ chung, 89 nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành Trung ương; 13 nhóm nhiệm vụ chung và 8 nhiệm vụ cụ thể của các địa phương. Trong năm 2022, tổng số nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 và các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là 126 nhiệm vụ. Số nhiệm vụ giao hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2022 là 46/126 nhiệm vụ, trong đó, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành được 21/46 nhiệm vụ (45,7%), hiện nay còn lại 25 nhiệm vụ chưa hoàn thành (chiếm 54,3%).

Theo đó, đã cơ bản đã hoàn thành, đưa 21/25 dịch vụ thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử, đạt kết quả tích cực. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã mang lại nhiều tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp. Điểm nổi bật là Bộ Công an đã hoàn thành 11/11 dịch vụ công mức độ 3, 4; đồng thời, mở rộng thực hiện 187/227 nhóm dịch vụ công khác của lực lượng Công an nhân dân, trong đó việc cấp hộ chiếu qua mạng, phân cấp đăng ký ô tô, xe máy về cấp huyện, cấp xã được người dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đăng ký dự thi trực tuyến cho gần 1 triệu thí sinh (đạt tỷ lệ 93,1%), góp phần tiết kiệm chi phí rất lớn, đồng thời hiện nay đang tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022” trên cổng dịch vụ công quốc gia. Bộ Công an đã triển khai 2 tháng thí điểm dịch vụ công tại 3 nhà văn hóa thuộc Dịch Vọng Hậu, cầu Giấy, Hà Nội đạt kết quả tốt.

Tính đến ngày 31-7-2022, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã triển khai kết nối chính thức đối với một số Cơ sở dữ liệu của 11 bộ, ngành; 4 doanh nghiệp nhà nước; 14 địa phương. Kết quả làm giàu dữ liệu, đồng bộ thông tin về: thông tin Bảo hiểm xã hội của hơn 27,2 triệu công dân; trên 92 triệu mũi tiêm phòng COVID-19 của công dân; thông tin gần 1,9 triệu công dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thông tin đăng ký xe gần 460 ngàn công dân; thông tin hộ chiếu trên 1,3 triệu công dân; thông tin xuất nhập cảnh vào Việt Nam 230 ngàn công dân...

Tại Đà Nẵng, xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06 trong việc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia, xem đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Đề án theo yêu cầu đề ra, chủ động ban hành nhiều Kế hoạch, Công văn để cụ thể hóa, phân công, giao trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Việc tích cực tổ chức triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu tạo được dư luận đồng tình, ủng hộ đánh giá cao; việc kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã phát huy hiệu quả, đem lại những tiện ích cho người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại hội nghị

Nhìn chung, các ý kiến tại hội nghị thống nhất đánh giá, kể từ khi Đề án 06 được phê duyệt và triển khai đến nay, Tổ công tác của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công và đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực, cụ thể, thiết thực, khẳng định việc triển khai Đề án 06 là hoàn toàn đúng đắn. Cùng với việc tiết kiệm thời gian, công sức, kinh phí của người dân, Đề án 06 góp phần từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, hạn chế tiếp xúc, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, "tham nhũng vặt" theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.  

Các ý kiến tại hội nghị cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06 còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Lê Trung Chinh cho biết, công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thành phố với Công an thành phố trong triển khai thực hiện Đề án 06 hiện vẫn chưa được cụ thể, chặt chẽ, do một số nội dung, nhiệm vụ của Đề án khá mới, chưa cụ thể trong tổ chức thực hiện; công tác làm sạch dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gặp nhiều bất cập vì hệ thống vừa vận hành vừa hoàn thiện nên nhiều chức năng thường xuyên xảy ra lỗi.

“Với tình hình dân cư biến động liên tục, phức tạp, lịch sử quản lý giấy tờ thủ tục giấy còn nhiều bất cập dẫn đến các giấy tờ tùy thân của công dân mâu thuẫn, sai lệch với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dẫn đến dữ liệu dân cư không sạch; một số bộ phận công dân làm căn cước công dân một nơi, nơi thường trú là một nơi khác nên việc phối hợp điều chỉnh, cập nhật thông tin còn nhiều khó khăn”, Chủ tịch UBND thành phố cho hay.

Phải liên tục đổi mới, có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện Đề án 06, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ; vai trò nòng cốt của lực lượng công an nhân dân, sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của bộ, ngành, địa phương; sự nỗ lực, chung tay đồng hành, tham gia có hiệu quả của doanh nghiệp công nghệ; sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, việc triển khai Đề án 06 nhằm triển khai 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách thiết thực, hiệu quả, gồm thể chế, hạ tầng, nhân lực. Trong đó có thể chế số, hạ tầng số và nhân lực số, đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đối số để xây dựng Chính phủ số, xã hội số, nền kinh tế số, công dân số; đẩy mạnh công cuộc đổi mới trên cơ sở  lấy người dân là trung tâm, là động lực, là mục tiêu và là chủ thể của sự phát triển. Thực tiễn thời gian phòng, chống dịch vừa qua càng khẳng định tầm quan trọng, sự cần thiết của nhiệm vụ này, như việc ứng dụng công nghệ trong quản lý tiêm chủng vaccine, bảo đảm an sinh xã hội…

"Đây là lý do Chính phủ kiên trì, kiên quyết, kiên định thực hiện Đề án này có hiệu quả tại các cấp, các ngành, một cách tổng thể, toàn diện, từ trên xuống dưới. Việc triển khai Đề án 06 là một nhiệm vụ quan trọng, phức tạp, có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, hiệu quả và trước mắt và lâu dài", Thủ tướng Chính phủ nêu rõ.

Chỉ ra những hạn chế, bất cập còn tồn tại, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, vẫn còn nhiều việc phải làm, nhiều nhiệm vụ đầu tư cần xem xét, quyết định sớm. Do vậy, đề nghị các cấp, các ngành cần thống nhất nhận thức, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, khắc phục mọi tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức để triển khai hiệu quả Đề án 06 rất quan trọng này, với một số quan điểm, định hướng chỉ đạo lớn.

Theo đó, phải liên tục đổi mới, có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược để vừa triển khai các nhiệm vụ trước mắt, cấp bách, vừa hướng tới mục tiêu lâu dài, tránh lãng phí nguồn lực. Phát huy tính chủ động, tính sáng tạo; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia xây dựng và phát triển của cả hệ thống chính trị và của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Sử dụng tài nguyên thông tin, dữ liệu thiết thực, hiệu quả; có tính kết nối, liên thông, chia sẻ cao; không chỉ phục vụ phát triển Chính phủ số mà còn nền kinh tế số, xã hội số, công dân số văn minh, hiện đại ngang tầm quốc tế, khu vực.

Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực cán bộ thi và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, khen thưởng, động viên và kỷ luật nghiêm minh, kịp thời. Hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân; triển khai một cách hợp lòng dân để người dân và cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ, tham gia tích cực. Bên cạnh khẩu hiệu "đúng, đủ, sạch, sống" dành cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Thủ tướng đề nghị các các cơ quan nghiên cứu thêm quan điểm "thuận lợi, công khai, minh bạch, đồng thuận xã hội, bảo đảm được an ninh, an toàn cho người dân".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị

“Việc thực hiện chuyển đổi số quốc gia nói chung, Đề án 06 nói riêng không phải là nhiệm vụ riêng lẻ của bộ, ngành, địa phương nào, mà cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia và hưởng ứng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Chúng ta phải phát triển bằng được hệ sinh thái công dân số để người dân, doanh nghiệp hiểu, sử dụng nó, làm giàu thông tin và là một bộ phận không thể tách rời khỏi đời sống kinh tế, xã hội của người dân", Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

Với quan điểm chuyển đổi số quốc gia là công việc rất lớn, rất chiến lược, phải bắt đầu bằng những hành động cụ thể, mục tiêu cụ thể, làm việc nào dứt điểm việc đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, thời gian đến, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo nhiệm vụ này, do vậy đề nghị các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các cấp cũng phải xác định quyết tâm chỉ đạo quyết liệt Đề án; đồng thời quán triệt và tạo sự lan tỏa đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Theo đó, cần tập trung chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã được xác định từ nay đến hết năm 2022. Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu đã được xác định trong Đề án và 29 dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4-4-2022. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các dịch vụ công trên môi trường trực tuyến; trước hết, quán triệt và vận động đến từng đảng viên, cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang tại địa phương thực hiện và vận động người thân, gia đình hưởng ứng thực hiện.

Về ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các nền tảng, cơ sở dữ liệu nêu trên, nhất là trên các lĩnh vực: thanh toán không dùng tiền mặt; xác thực tài khoản ngân hàng; cho vay tín chấp; tích hợp các thông tin trên thẻ căn cước và tài khoản định danh để thay thế các loại giấy tờ công dân... Trong đó, phải giải quyết sớm dứt điểm một số việc như bảo đảm tài khoản điện thoại chính chủ, làm sạch sim rác; tạo tài khoản an sinh xã hội để phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp thiên tai, bệnh dịch qua tài khoản... Đồng thời, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh hợp tác công tư để huy động các nguồn lực và khai thác nguồn lực từ dữ liệu; tăng cường hợp tác quốc tế; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng.

“Đây là Đề án của cả hệ thống chính trị, của người dân, của doanh nghiệp, do Bộ Công an chủ trì làm nòng cốt, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, địa phương để triển khai, tất cả phải hướng đến mục tiêu là lợi ích chung của đất nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, để người dân và doanh nghiệp thấy được sự thiết thực, hiệu quả, tiện ích, tiết kiệm và bảo mật thông tin, từ đó đồng tình ủng hộ, hưởng ứng tham gia thực hiện”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác