Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Đăng ngày 05-08-2022 14:48, Lượt xem: 147

Ngày 3-8, UBND thành phố ban hành văn bản số 4254/UBND-SLĐTBXH về thực hiện chính sách hỗ trợ COVID-19.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố bố trí nguồn ngân sách cho các địa phương để kịp thời thực hiện chi trả sau khi có quyết định hỗ trợ. Bên cạnh đó, hướng dẫn các địa phương thực hiện các hồ sơ, thủ tục, chứng từ thanh quyết toán việc chi hỗ trợ cho người dân đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

UBND các quận huyện tuyên truyền chính sách sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Kế hoạch số 93/KH-UBND để người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn nắm bắt chính sách, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định. Phối hợp với UBMTTQVN và đoàn thể giảm sát các chính sách hỗ trợ, trường hợp có sự trùng lặp thì có phương án thu hồi phù hợp, hoàn chỉnh các chứng từ danh sách phê duyệt, thủ tục thanh toán theo quy định.

Chủ động bố trí nguồn ngân sách, chỉ đạo các phòng ban khẩn trương thực hiện chi tiền hỗ trợ cho đối tượng sau khi có quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí của cấp có thẩm quyền. Đồng thời, rà soát kiểm tra các hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán việc chi hỗ trợ cho người dân đảm bảo đúng quy định.

UBND quận Liên Chiểu giải quyết đối với 57 trường hợp do UBND phường Hòa Minh đề nghị. Đồng thời, chỉ đạo UBND phường Hòa Minh trả lời cho các trường hợp không được hỗ trợ để người dân được biết, không để xảy ra khiếu kiện.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác