Tiếp tục đẩy mạnh công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài
Đăng ngày 29-06-2022 19:55

Ngày 29-6, Bộ Ngoại giao, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết 169/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động về tiếp tục đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026. Dự và chủ trì tại điểm cầu Hà Nội có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cùng đại diện các cơ quan, bộ ngành Trung ương. Tại điểm cầu Đà Nẵng, Giám đốc Sở Ngoại vụ Huỳnh Đức Trường chủ trì.

Theo đó, Kết luận số 12 nêu rõ: Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khoá IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đến nay có khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó, hơn 80% là ở các nước phát triển.

Đại bộ phận đồng bào đã có địa vị pháp lý và cuộc sống ổn định, hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại. Dù ở bất cứ nơi đâu, đồng bào ta vẫn luôn hướng về Tổ quốc, gắn bó máu thịt với cội nguồn dân tộc, là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Với cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, niềm tin của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng ngày càng được củng cố.


Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Báo Công Thương

Những chuyển biến này là nhờ sự nỗ lực của chính cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với tấm lòng luôn hướng về quê hương, đất nước; sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị và Nhân dân cả nước.

Kết luận 12 nêu ra 6 nhiệm vụ, giải pháp với những điểm mới, đáng chú ý. Trong đó, tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong thực hiện chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống ở sở tại và hỗ trợ bà con giữ gìn tiếng Việt phát huy bản sắc văn hóa dân tộc có 3 nội dung đáng chú ý. Phát huy nguồn lực của kiều bào và thông tin đối ngoại. Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Sau khi Kết luận 12-KL/TW và Nghị quyết 169/NQ-CP ban hành, các ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, công tác người Việt Nam ở nước ngoài luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Thông qua Hội nghị lần này sẽ tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động giữa các cơ quan, tổ chức trực tiếp tham gia công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Bảo đảm các cơ quan, tổ chức nắm vững chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, tạo sự thông suốt, nhất quán trong triển khai thực hiện giữa Trung ương, địa phương, các ngành, lĩnh vực có liên quan. Khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được xác định là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.


Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị các đơn vị, địa phương, tổ chức đại diện Việt Nam trong và ngoài nước cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận 12-KL/TW và Nghị quyết 169/NQ-CP, vận dụng linh hoạt, không cứng nhắc. Đẩy mạnh chuyển hóa chủ trương thành hành động thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực. Chú ý công tác phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cấp, các ngành, các địa phương. Công tác tuyên truyền cần được tiếp tục triển khai sâu rộng giúp người Việt Nam ở nước ngoài nắm bắt kịp thời tình hình đất nước và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kịp thời phản bác những luận điệu sai trái, không đúng sự thật về tình hình đất nước.

THANH HẢI

 

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT