Nhiều lĩnh vực kinh tế tăng trưởng bứt phá
Đăng ngày 29-06-2022 11:02

Đây là thông tin được ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố cho biết tại buổi họp báo về tình hình kinh tế- xã hội thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2022 do Cục Thống kê thành phố tổ chức vào sáng 29-6.

Theo Cục Thống kê thành phố, tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng khởi sắc trên nhiều lĩnh vực kể từ cuối quý I/2022. Một số ngành đã có mức tăng trưởng cao hơn so với thời điểm trước khi dịch COVID-19 xuất hiện. Đặc biệt, nhiều lĩnh vực kinh tế tăng trưởng bứt phá, đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung của quý II và 6 tháng đầu năm 2022.

Tăng trưởng các khu vực kinh tế 6 tháng đầu năm 2022 của thành phố Đà Nẵng

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý II năm 2022 ước tăng12,37% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 21,37% so với cùng kỳ năm 2020. 6 tháng đầu năm 2022, GRDP thành phố ước tăng 7,23% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 12,36 % so với cùng kỳ năm 2020. Đà Nẵng là một trong số các địa phương có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh, kinh tế thành phố đã hoàn toàn lấy lại đà tăng trưởng ngay trong quý II/2022.

Quy mô và cơ cấu kinh tế 6 tháng đầu năm 2022 của thành phố Đà Nẵng

Ông Trần Văn Vũ cho biết, quỹ đạo kinh tế của thành phố đang bước vào giai đoạn bứt tốc. Với mức tăng 7,23% của 6 tháng đầu năm 2022, Đà Nẵng xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng GRDP và xếp thứ 4 trong khối 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Một số chỉ tiêu kinh tế 6 tháng đầu năm 2022 của thành phố Đà Nẵng:

Tổng thu ngân sách (20/6): 12.965 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ 2021; Tổng chi ngân sách: 12.206 tỷ đồng, bằng 80,4% so với cùng kỳ năm 2021.

2.257 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký đạt 13.007 tỷ đồng; tăng 7,1% về số lượng và 14,5% về vốn đăng ký.

2.467 doanh nghiệp xin tạm ngừng hoạt động, 312 doanh nghiệp giải thể.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều: 1.728 triệu USD, tăng 16,4% so cùng kỳ 2021.

17 dự án FDI cấp mới chứng nhận, vốn đăng ký đạt 6.917 nghìn USD.  13 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký 4.025 tỷ đồng.

Với sự chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, kinh tế thành phố dần trở lại quỹ đạo tăng trưởng như thời kỳ trước khi dịch bệnh xảy ra, các hoạt động du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa tích cực đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; tình hình sản xuất kinh doanh từng bước cải thiện. Các mục tiêu, chính sách an sinh xã hội được duy trì thực hiện tốt.

Cũng theo ông Vũ, kinh tế - xã hội thành phố trong 6 tháng qua vẫn còn đối mặt với nhiều hạn chế như tăng trưởng kinh tế đạt khá nhưng không đều, tăng trưởng tập trung ở khu vực dịch vụ, khu vực công nghiệp và xây dựng mặc dù được phục hồi nhưng mức độ còn khá chậm; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn về giá nguyên nhiên vật liệu, giá xăng dầu tăng,...Thu hút FDI không đạt như kỳ vọng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều nhà đầu tư gặp khó khăn về nguồn vốn.

QUỐC NAM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT