Chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản
Đăng ngày 15-06-2022 15:51

Ngày 15-6, UBND thành phố ban hành văn bản số 3272/UBND-STNMT về chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Triển khai thực hiện Công văn số 3849/BTC-TCT về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, UBND thành phố đề nghị các sở ban ngành, UBND các quận huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo tại Công văn số 1382/UBND-KT và chủ động thực hiện các nội dung chỉ đạo liên quan của Bộ Tài chính tại Công văn 3849/BTC-TCT.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên khảo sát để xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch từ chuyển nhượng bất động sản, làm căn cứ tham mưu UBND thành phố xác định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường bất động sản nhằm tránh thất thu thuế.

CÔNG TÂM

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT