Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) từ tháng 6-2022
Đăng ngày 18-06-2022 16:20, Lượt xem: 576

Với mục tiêu phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho cộng đồng, tăng cường tỷ lệ bao phủ tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, ngày 11-6-2022, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 111/KH-UBND tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) tại thành phố Đà Nẵng năm 2022.

Theo đó, chiến dịch tiêm chủng được triển khai tại tất cả các xã, phường trên địa bàn thành phố, đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc xin cao cho người thuộc đối tượng được chỉ định tiêm mũi 4; đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng, chống dịch hiệu quả trong quá trình triển khai tiêm chủng. Huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng; huy động tối đa các nguồn lực bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế, lực lượng công an, quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ triển khai tiêm chủng.

Đối tượng tiêm chủng liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng COVID-19 là người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu, công nhân, người làm việc các khu công nghiệp. Thời gian triển khai bắt đầu từ tháng 6-2022.

Nội dung truyền thông của Kế hoạch tập trung vào việc vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo tinh thần “Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”, vận động người dân đi tiêm chủng khi đến lượt. Truyền thông về lợi ích của việc tiêm nhắc lại nhằm củng cố miễn dịch để phòng, chống dịch bệnh bùng phát trở lại; về hiệu quả của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong phòng, chống dịch COVID-19, các khuyến cáo về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn, theo dõi và xử lý phản ứng sau tiêm chủng. Phát hiện, nêu gương những cá nhân điển hình trong phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch tiêm chủng an toàn.

Để đạt tiến độ tiêm chủng nhanh nhất ngay sau khi nhận vắc xin và tạo điều kiện thuận lợi cho nguời dân dễ tiếp cận và căn cứ tinh hình thực tế, các địa phương chủ động xây dựng phương án thiết lập điểm tiêm để triển khai tiêm an toàn, hiệu quả và nhanh chóng. Có thể triển khai đồng thời các hình thức sau: triển khai tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng quy mô lớn đã thiết lập sẵn trước đây; triển khai tiêm chủng tại Trung tâm Y tế, Trạm Y tế xã phường; triển khai tiêm chủng bằng xe tiêm lưu động tại các trung tâm, tiêm chủng tại nhà... Ngoài các điểm tiêm chủng như trên, có thể thiết lập thêm các điểm tiêm chúng tại các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng  như bệnh viện trực thuộc sở, bệnh viện Bộ, ngành và tư nhân...; điểm tiêm tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan liên quan hướng dẫn và triển khai Kế hoạch này trên địa bàn thành phố; căn cứ vào số lượng vắc xin được phân bổ từng đợt, có kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo quy định. Tiếp tục tổ chức tập huấn cho các lực lượng tham gia tiêm chủng để đáp ứng việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp cho hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và thực hiện báo cáo theo quy định.

Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các đơn vị tiêm chủng tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế các tuyến để đảm bảo công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố; phối hợp với các địa phương bố trí các điểm tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; dự trù vật tư, trang thiết bị...phục vụ công tác tiêm chủng. Bố trí nhân lực, các trang thiết bị và phương án đảm bảo sẵn sàng cấp cứu, xử lý tai biến đảm bảo an toàn trong tiêm chủng và phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình triển khai; triển khai công tác truyền thông về vắc xin phòng COVID-19 thường xuyên theo nhiệm vụ của ngành y tế; cung cấp thông tin chuyên môn để phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện thực hiện truyền thông về tiêm vắc xin COVID-19 đầy đủ, kịp thời.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác truyền thông về lợi ích của việc tiêm nhắc lại, củng cố miễn dịch để phòng chống dịch bệnh bùng phát trở lại; kế hoạch tiêm chủng trên địa bàn thành phố. Chủ trì phổi hợp với Sở Y tế trong hướng dẫn, triển khai công nghệ thông tin trong quàn lý tiêm chủng; hỗ trợ tổng hợp, trích xuất dữ liệu từ Hệ thống tiêm chủng để chuyển đến các đơn vị tiêm chủng, địa phương rà soát và thực hiện tiêm chủng theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp tham gia kiểm tra, giám sát việc thu gom, xử lý rác thải phát sinh tại các địa điểm tiêm chủng trong thời gian diễn ra tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo quy định.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp có trách nhiệm khẩn trương rà soát số luợng và lập đanh sách danh sách các đối tượng tiêm chủng mũi 4 theo quy định. Báo cáo số lượng và bàn giao danh sách cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và đơn vị phụ trách tiêm chủng để thực hiện tiêm cho người lao động. Cung cấp thông tin cán bộ đầu mối để chủ động liên hệ trao đổi thông tin trong quá trình triển khai thực hiện. Phối hợp với các đơn vị tiêm chủng thiết lập điểm tiêm chủng lưu động tại các khu công nghiệp theo quy định. Đồng thời, triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động người lao động tham gia tiêm chủng mũi 4; đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 tại các doanh nghiệp, công ty thuộc khu công nghiệp.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện khẩn trương rà soát và lập danh sách các đối tượng tiêm chủng mũi 4 do địa phương quản lý; bàn giao danh sách các đối tượng tiêm chủng cho đơn vị phụ trách tiêm chủng để triển khai. Căn cứ vào số lượng đối tượng được chỉ định tiêm chủng mũi 4 quản lý báo cáo đề xuất số lượng đủ điều kiện tiêm chủng triển khai trong thời gian đến gửi về Sở Y tế, thông qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, để dự trù nhu cầu vắc xin.

UBND quận, huyện chịu trách nhiệm về số lượng, danh sách đối tượng và thời gian cung cấp. Bên cạnh đó, chỉ đạo Phòng Y tế quận, huyện và các phòng, ban có liên quan phối hợp với các đơn vị phụ trách tiêm chủng trong công tác rà soát, mời tiêm và tổ chức phục vụ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng tại điểm tiêm chung; tuyên truyền, thông tin rộng rãi đối tượng và thời gian triển khai để người dân nắm thông tin và đi tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng thời gian theo kế hoạch.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác