Triển khai chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số
Đăng ngày 17-06-2022 08:50

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch Triển khai chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (DN) và hỗ trợ thúc đẩy DN chuyển đổi số trên địa bàn Đà Nẵng.

Theo đó, mục đích của chương trình nhằm đẩy nhanh việc chuyển đổi số của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố; áp dụng Bộ chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp để đánh giá rộng rãi các DN, vừa giúp từng DN xác định hiện trạng để có lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi số phù hợp, phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, vừa tạo được bức tranh tổng thể về chuyển đổi số DN, phát triển DN số trong từng ngành, lĩnh vực.

Song song đó, việc hỗ trợ chuyển đổi số giúp các DN nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho DN, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực cho quá trình chuyển đổi số; xác định, phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện.

Đối tượng áp dụng là các DN, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, trong tất cả các ngành, lĩnh vực trên địa bàn thành phố với các quy mô khác nhau (siêu nhỏ, nhỏ, vừa, lớn…). Các cơ quan, tổ chức quản lý hoặc chủ trì triển khai chương trình, đề án, kế hoạch phát triển DN, thúc đẩy chuyển đổi số DN, phát triển kinh tế số và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

Các nhiệm vụ và giải pháp triển khai gồm: truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức; tổ chức đánh giá, xác định Chỉ số chuyển đổi số cho DN; xây dựng cơ sở dữ liệu DN, tổ chức mạng lưới tư vấn kinh tế số và chuyển đổi số DN. Đồng thời, hỗ trợ thúc đẩy các DN trên địa bàn thành phố triển khai chuyển đổi số; tổ chức các hội thảo, hội nghị, triển khai các khóa đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số... 

THANH HẢI

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT