Giám sát triển khai mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn phường Hải Châu I
Đăng ngày 25-05-2022 07:18

Chiều 24-5, Đoàn giám sát số 1 HĐND thành phố có buổi làm việc với UBND phường Hải Châu 1, quận Hải Châu về tình hình thực hiện vụ chính trị gắn với việc triển khai mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn phường, theo Nghị quyết 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội và Nghị định 34/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ. Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Nguyễn Thành Tiến chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo, tổng thu ngân sách trên địa bàn phường ước đạt đến 30/4/2022 là 4,265 tỷ đồng, đạt 20,74% kế hoạch năm. Tổng chi ngân sách ước đạt 3,912 tỷ đồng, đạt 31,59% kế hoạch năm. UBND phường tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 119/20202/QH14, thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách theo đúng quy định, tuân thủ quy định của quy chế làm việc, hoàn thiện hồ sơ công chức phường thành công chức quận theo đúng quy định. Rà soát số lượng công chức quận đang làm việc tại UBND phường báo cáo UBND quận. Thực hiện các quy định mới về công tác tài chính, ngân sách, phường tăng cường hướng dẫn công dân, tổ chức thực hiện đăng ký dịch vụ công trực tuyến; thanh toán phí, lệ phí trực tuyến, nhận kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công.

Để triển khai thực hiện thí điểm mô hình một cách hiệu quả, UBND phường đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến ban điều hành các tổ dân phố, cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận khu dân cư và công chức phường về Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội, Nghị định 34/2021/NĐ-CP. Tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ 4 hàng tuần theo lịch quy định, 4 tháng đầu năm phát sinh và giải quyết 07 đơn thư, kiến nghị. UBND phường hoàn thành việc nhập dữ liệu các đơn thư của công dân lên phần mềm của thành phố theo đúng quy định, hiện nay không còn đơn thư nào tồn động chưa giải quyết, đơn thư kéo dài, vượt cấp tại phường.

Về công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng, các Tổ quy tắc đô thị phường thường xuyên ra quân xử lý trật tự vỉa hè trên tuyến đường Hùng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai, Yên Bái, Ngô Gia Tự, Pasteur, Phan Đình Phùng, Phạm Phú Thứ, Trần Phú khu vực chợ Hàn. Xử lý các trường hợp kinh doanh, buôn bán lấn chiếm đường kiệt, để xe máy, xe ô tô gây mất trật tự...

Trong công tác thực hiện dân chủ ở phường, Đảng ủy lãnh đạo cấp ủy các chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 21 của Thành ủy Đà Nẵng, Ban điều hành Tổ dân phố kịp thời thông báo, công khai đến nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, việc triển khai điều hành của địa phương. Trong đó, chú trọng tạo điều kiện cho nhân dân nêu cao tinh thần tự quản cộng đồng, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau xây dựng khu dân cư văn hóa. Nhân dân được tạo điều kiện tốt nhất để phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của mình trong tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh.

Theo ông Võ Trường Anh, Chủ tịch UBND phường Hải Châu 1, khi triển khai chính quyền đô thị, UBND thành phố cần quan tâm đến chế độ chính sách cho cán bộ cấp cơ sở, người hoạt động không chuyên trách phường. Đồng thời, tổ chức đào tạo cho đội ngũ công chức, người hoạt động không chuyên trách phường nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền đô thị theo hướng chuyên nghiệp.

Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Nguyễn Thành Tiến phát biểu

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Nguyễn Thành Tiến đánh giá cao kết quả triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn phường Hải Châu 1; đồng thời, đề nghị UBND phường tổng hợp, hoàn thiện báo cáo giám sát trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp tại cuộc họp.

Ghi nhận, thống nhất với các kiến nghị, đề xuất của phường Hải Châu 1, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố đề nghị thời gian đến, phường tiếp tục tập trung thực hiện tốt quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội. Trong thời gian tới, phường tiếp tục triển khai đề án quản lý trật tự đô thị, trật tự vỉa hè và đề án trật tự du lịch, kiểm tra xử lý đối với các vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông và các hành vi gây mất mỹ quan đô thị. Triển khai kế hoạch triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm quận giao năm 2022. Tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai mô hình Chính quyền đô thị trên địa bàn phường, triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm trên địa bàn phường và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác với các chức danh công chức theo quy định. Song song với đó, khai thác hiệu quả các nguồn thu mới, chống thất thu thuế và nợ đọng, vận động, khuyến khích doanh nghiệp, người dân kê khai, nộp thuế qua mạng, nâng cao vai trò của Hội đồng tư vấn thuế.

Phường Hải Châu 1 tiếp tục duy trì phường đạt chuẩn “Phường phù hợp với trẻ em”, tuyên truyền, giáo dục gắn với phòng, chống có hiệu quả các tệ nạn xã hội. Duy trì mô hình “Công an phường Hải Châu I điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”, duy trì thực hiện mô hình “3 phòng” tiếp tục triển khai mô hình “3 an” An ninh – An toàn – An dân, mô hình “Khu dân cư An toàn, trật tự, văn minh”. Xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại của Chủ tịch UBND phường với nhân dân trên địa bàn phường về các vấn đề kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quận giao.

THÙY LINH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT