Triển khai thực hiện các Thông báo của Thành ủy
Đăng ngày 23-05-2022 16:43

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 2405/UBND-ĐTĐT ngày 4-5-2022 đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai nội dung Thông báo số 285-TB/TU ngày 8-4-2022 của Thành ủy về kết luận của Ban thường vụ Thành ủy tại Hội nghị thông tin chuyên đề cho bí thư chi bộ khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Thông báo số 291-TB/TU ngày 23-4-2022 của Thành uỷ kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ tại Hội nghị giao ban khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố quý I-2022.

Cụ thể, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các quận, huyện rà soát, đánh giá, đề xuất phương án quy hoạch, đầu tư và phát huy hiệu quả nhà sinh hoạt cộng đồng tại các khu dân cư nhằm đảm bảo điều kiện hội họp, sinh hoạt chi bộ và những vấn đề hoạt động của khu dân cư, báo cáo UBND thành phố để báo cáo Thường trực Thành ủy trong quý II-2022. UBND các quận, huyện có trách nhiệm báo cáo đầy đủ các thông tin, hiện trạng, thực trạng hoạt động tại các nhà sinh hoạt cộng đồng tại các khu dân cư trên địa bàn, các vị trí đề xuất xây dựng mới gửi Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 25-5-2022 để triển khai thực hiện chủ trương.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các Ban Quản lý dự án có trách nhiệm tập trung quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp, chỉ đạo của UBND thành phố tại Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 26-1-2022, Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 23-3-2022, Công văn số 2049/UBND-ĐTĐT ngày 18-4-2022, Công văn số 2116/UBND-ĐTĐT ngày 19-4-2022; Công văn số 2229/UBND-ĐTĐT ngày 25-4-2022 tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hoàn chỉnh các hồ sơ thủ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch vốn đã bố trí.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tổ chức vận động nhân dân để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố. Mặt khác, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan trong quá trình lập quy hoạch phân khu, cần rà soát, quan tâm thực hiện đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”.

Trong đó, khi quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp cần rà soát, đảm bảo dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khi quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp; khi quy hoạch khu công nghiệp, khu chế xuất mới nhất thiết kèm theo quy hoạch nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, các khu chức năng dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao... Đồng thời, rà soát các khu, cụm công nghiệp hiện tại chưa có các thiết chế công đoàn để nghiên cứu quy hoạch, đầu tư xây dựng.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT