Thành ủy Đà Nẵng thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đăng ngày 21-05-2022 18:58

Tại phiên họp Ban Thường vụ Thành ủy ngày 21-5, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban.

Theo đó, trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và Nhân dân, để lại dấu ấn tốt, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và thực sự “đã trở thành phong trào, xu thế”. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở một số địa phương, bộ, ngành chưa chuyển biến rõ rệt; vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác phòng ngừa ở một số nơi còn mang tính hình thức. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực vẫn còn hạn chế, nhất là việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là do tổ chức bộ máy các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; các địa phương chưa thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Vì vậy, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thống nhất thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh để chỉ đạo thực hiện thống nhất, toàn diện và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở tất cả các địa phương.

Trước tình hình thực tiễn và yêu cầu cấp thiết nêu trên, tại phiên họp Ban Thường vụ Thành ủy ngày 21-5, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo thành phố) theo đề nghị của Ban Nội chính Thành ủy.

Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố do Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban. Trưởng Ban Nội chính Thành ủy là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng ban gồm: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; (5) Giám đốc Công an thành phố.

Các Ủy viên gồm: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Chánh Văn phòng Thành ủy; Chánh án Tòa án nhân dân thành phố; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Tư pháp; Chánh Thanh tra thành phố; Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố gồm Trưởng ban và các Phó Trưởng ban. Ban Nội chính Thành ủy là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo thành phố.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thành phố thực hiện theo Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và do Ban Thường vụ Thành ủy quy định cụ thể.

Ban Chỉ đạo thành phố tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác. Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo ban hành quy chế làm việc, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác; thành lập bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo.

HỒNG QUÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT