Tập trung thực hiện các biện pháp điều hành giá các tháng còn lại trong năm 2022
Đăng ngày 20-05-2022 17:09

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Thông báo số 81/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về tăng cường công tác điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu, UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 2372/UBND-STC ngày 29-4-2022 yêu cầu các sở, bạn, ngành, UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tập trung thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc thực hiện các biện pháp điều hành giá các tháng còn lại trong năm 2022.

Cụ thể, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về kiểm soát dịch bệnh, cân đối nguồn cung để ổn định giá thịt lợn, theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường, cung cầu mặt hàng thịt lợn, thịt bò. Đánh giá kỹ tình hình sản xuất, điều hòa cung cầu mặt hàng gạo phục vụ nhu cầu tại địa phương.

Đồng thời, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phường (phụ phẩm của ngành nông - lâm – thủy sản) để chủ động một phần thức ăn; khuyến khích doanh nghiệp, người dân tăng cường triển khai các giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng (xăng dầu, điện...) nhằm góp phần giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm. Vận động và hướng dẫn nông dân sản xuất theo hướng hữu cơ, hưu cơ sinh thái bền vững, chế biến phân hữu cơ từ các nguồn phụ phẩm nông nghiệp để giảm bớt chi phí mua phân bón.

Mặt khác, tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra giám sát vật tư nông nghiệp; yêu cầu các cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi đảm bảo chất lượng hàng hóa bán ra; chấp hành pháp luật về giá, kê khai giá, niêm yết giá, công khai các thông tin về giá thức ăn chăn nuôi. Giảm bớt các khâu phân phối thương mại thức ăn chăn nuôi. Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, đầu cơ, tích trữ, nâng giá, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng. Trong quá trình thực hiện, lồng ghép theo dõi diễn biến giá thức ăn thủy sản trên địa bàn để kịp thời theo dõi, tổng hợp, báo cáo.

Sở Công thương có trách nhiệm theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng như lương thực, thực phẩm để chủ động phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng biện pháp đảm bảo cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến, đặc biệt trong dịp lễ, tết, mùa mưa lũ và trong bối cảnh dịch bệnh.

UBND thành phố giao Sở Công thương chỉ đạo Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng tăng cường công tác theo dõi diễn biến giá cả, bình ổn thị trường tại các chợ thuộc đơn vị quản lý. Phối hợp với Cục Quản lý thị trường và các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo 389 thành phố trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; trong đó chú trọng kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong việc thực hiện niêm yết giá, bán theo giá niêm yết, các trường hợp đầu cơ ép giá, găm hàng gây bất ổn thị trường. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường.

Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng có nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch kiểm tra thị trường đã được xây dựng. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn như Sở Tài chính, Sở Công thương... tập trung thực hiện công tác kiểm tra, bình ổn giá, chú trọng nhóm mặt hàng phục vụ phòng, chống dịch, thiên tai, nhóm mặt hàng phục vụ năm học mới, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, xăng dầu, gas... Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm đảm bảo ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng giá cả thị trường biến động bất thường.

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi diễn biến, tình hình giá cả thị trường trên địa bàn thành phố, đăc biệt giá cả các mặt hàng chịu ảnh hưởng bởi giá xăng dầu, giá cả trong dịp lễ, Tết để kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp theo thẩm quyền, nhất là đối với một số mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng phục vụ sinh hoạt của người dân. Tăng cường công tác quản lý kê khai giá. Kịp thời tham mưu UBND thành phố bổ sung mặt hàng thuộc diện kê khai giá.

Sở Y tế có trách nhiệm tiếp tục theo dõi, tiếp nhận kiểm tra giá kê khai các mặt hàng hóa theo quy định, đặc biệt hàng hóa phòng chống dịch COVID-19 để có biện pháp quản lý, bình ổn giá theo quy định của Luật giá và Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 8-11-2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Đồng thời, phối hợp các cơ quan liên quan, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra giá các mặt hàng trang thiết bị y tế, hóa chất, thuốc, sinh phẩm… phục vụ phòng chống dịch; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để thu mua, đầu cơ, cung cấp trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng, không niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, tăng giá bất hợp lý gây tác động tiêu cực đến thị trường, tâm lý người dân. Chủ động kịp thời cung cấp trang thiết bị y tế, hóa chất, thuốc, sinh phẩm phục vụ phòng chống dịch.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm soát chặt chẽ giá cả và chất lượng vật liệu xây dựng, đặc biệt đối với mặt hàng thép, xi măng; chú trọng kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong việc thực hiện kê khai giá, niêm vết giá, bán theo giá niêm yết, các trường hợp đầu cơ, găm hàng gây bất ổn thị trường. Tiếp tục thực hiện công bố giá vật liệu xay dựng hàng quý. Chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về thị trường bất động sản, định kỳ (hàng quý, năm) báo cáo Bộ Xây dựng, UBND thành phố về việc thực hiện công bố thông tin vê nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12-11-2015 của Chính phủ.

UBND thành phố cũng giao Sở Giao thông vận tải theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu, tăng cường tổ chức rà soát kê khai giá của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vân tải để đảm bảo sự phù hợp của việc tăng giá dịch vụ các loại hình vận tải với biến động của các yếu tố hình thành giá, đặc biệt là chi phí xăng dầu. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá, thu vé đúng giá niêm yết của các doanh nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tăng giá bất hợp lý, thu cao hơn mức giá kê khai, niêm yết. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động logistic, vận chuyển mặt hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y trên địa bàn thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương chủ động đẩy mạnh triển khai công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, biện pháp bình ổn giá, bảo đảm cung cầu hàng hóa thiết yếu, kiểm soát lạm phát trên địa ban thành phố; đồng thời, xử lý nghiêm theo thẩm quyền các hành vi phát tán thông tin sai lệch sự thật, gây hoang mang trong dư luận liên quan đến công tác điều hành giá của thành phố.

UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu để có biện pháp điều hành, bình ổn giá phù hợp. Chủ động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và lưu thông phân phối hàng hóa; đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của người dân đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, tại các địa bàn xảy ra thiên tai, các khu vực bị cách ly phong tỏa.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, biện pháp bình ổn giá, ổn định tình hình, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội để hạn chế tối đa các tác động tăng giá do yếu tố tâm lý. Đồng thời, tăng cường công tác tổng hợp, phân tích, dự báo thị trường giá cả, thực hiện chế độ báo cáo kịp thời theo quy định. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động có kế hoạch hoặc lồng ghép vào các kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quan lý giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT