Kết quả tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2021
Đăng ngày 18-05-2022 16:52

Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Đà Nẵng năm 2021 thông báo kết quả tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2021.

(Xem chi tiết thông tin tại file đính kèm)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT