Thành lập Ban Chi đạo cấp thành phố Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
Đăng ngày 18-05-2022 09:48

Ngày 16-5, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1328/QĐ-UBND về thành lập Ban Chi đạo cấp thành phố Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến là Trưởng ban Ban Chi đạo cấp thành phố Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022., Phó Trưởng ban Thường trực là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Nguyễn Minh Thành cùng với 16 Phó Trưởng ban, 14 ủy viên và 2 thư ký.

Ban Chi đạo cấp thành phố Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện tất cả các hoạt động chuẩn bị, tổ chức thực hiện Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo đúng quy định của Quy chế thi. Đồng thời, kiểm tra các ban ngành, đoàn thể có liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng thi trong tổ chức Kỳ thi; xem xét, giải quyết các kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng thi. Báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia và Chủ tịch UBND thành phố về tình hình tổ chức thi, việc thực hiện Quy chế thi và đề xuất xử lý các tình huống xảy ra trong tổ chức Kỳ thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và các Ban của Hội đồng thi, giúp cho Ban Chỉ đạo thành phố chỉ đạp, kiểm tra kế hoạch tổ chức thi theo đúng Quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

KIM PHƯỢNG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT